Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

   Ujęcia wody

 

   

Jesteś: Instalacje wodociągowe >Wiadomości wstępne >Ujęcia wód

 

Klasyfikacja ujęć

Ujęcia wód powierzchniowych płynących

Ujęcia wód powierzchniowych stojących

Ujęcia wód podziemnych

Ujęcia wód źródlanych

Ochrona ujęć wody

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

  Klasyfikacja ujęć wody

Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągów z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczególnych urządzeniach stanowiących integralną część ujęcia (kraty, sita) lecz bez urządzeń do podnoszenia wody. W zależności od miejsca poboru (ujmowania) możemy podzielić na :
1) ujęcia wód powierzchniowych
1.1 ujęcia wód opadowych (w Polsce nie stosowane)
1.2 ujęcia wód powierzchniowych płynących
1.2.1 ujęcia wód rzek średnich i dużych
1.2.2 ujęcia wód potoków i małych rzek
1.3 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników naturalnych
1.4 ujęcia wód powierzchniowych stojących ze zbiorników sztucznych
2) ujęcia wód podziemnych
2.1 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą ciągów drenażowych
2.2 ujęcia płytkich wód podziemnych za pomocą galerii zbiorczej
2.3 ujmowanie za pomocą studzien kopanych
2.4 ujmowanie za pomocą studzien wierconych
2.5 ujmowanie za pomocą zespołu studzien wierconych
2.6 ujmowanie za pomocą studni promienistych
3) ujęcia wód ze źródeł naturalnych
3.1 ujęcia ze źródeł wstępujących
3.2 ujęcia ze źródeł zstępujących
3.3 ujęcia ze źródeł skupionych
3.4 ujęcia ze źródeł warstwowych

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie