Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Projektowanie instalacji i sieci sanitarnychPowrót

  Projektowanie instalacji gazowych
Ustawy i rozporządzenia

 

 1. Wiadomości wstępne

 2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz

 3. Obliczanie strat ciśnienia w instalacji gazowej  

 4. Dobór gazomierzy

 5. Schematy instalacji gazowej, aksonometria

 6. Przykłady obliczeniowe ←Jesteś Tutaj


 

6. Przykłady obliczeniowe

 

 Poniżej przedstawiam przykład instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu zostały przyjęte według tabeli 4 (patrz obliczanie zapotrzebowania na gaz). Najdalej położoną działką obliczeniową, jest działka nr 1, dla kuchenki gazowej na V kondygnacji budynku. W opisie działek kolejne cyfry oznaczają :    Instalacja zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ50.    

5 - numer działki obliczeniowej

1,30 - obliczeniowe zużycie gazu w [m3/h]

3,10 - długość działki w [m]

15 - średnica nominalna rur w [mm]

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

Schemat obliczeniowy - UWAGA dla działki nr 3 opis wynosi odpowiednio 3/4,00/2,70/25

Obliczenia

Tabela. Przykład obliczeniowy instalacji gazowej z rur stalowych.

Do wyznaczenia całkowitego spadku ciśnienia w najbardziej niekorzystnym obiegu wzięto pod uwagę mieszkanie na ostatniej kondygnacji po prawej stronie od pionu gazowego.  Spadek ten wyniósł 146,09 Pa. W praktyce ciśnienie przy piecyku kąpielowym będzie wyższe z uwagi na zyski grawitacyjne ciśnienia (gaz GZ50 jest lżejszy od powietrza). Do wyznaczenia zysków grawitacyjnych konieczna jest znajomość różnicy wysokości pomiędzy przyłączem gazu a najwyżej położonym przyborem gazowym (podejściem). Z rysunku instalacji wynika, że różnica ta wynosi około 17,0m, stąd:

 Δphi = 9,81x17,00x(0,73-1,29)= -93,39 Pa

Łączna strata ciśnienia w instalacji j.w. wyniesie:

Δp = 146,09 +(-93,39) = 52,70 Pa

Jak widać, strata  ta jest minimalna w porównaniu do dopuszczalnej wysokości strat ciśnienia dla gazu ziemnego która wynosi 1500 Pa. Można   powiedzieć, że instalacja została niepotrzebnie przewymiarowana.

Free Web Counter