Strona dla uczniów technikum sanitarnego i ochrony środowiska

 

Strona główna

Galeria Mapa strony Historia Kontakt      

Technik urządzeń sanitarnych

 

     Projektowanie instalacji i sieci sanitarnychPowrót

  Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania
Ustawy i rozporządzenia

 

 1.Obliczanie oporu cieplnego przegród budowlanych

 2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

 3. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło w budynku

 4. Obliczanie średnic przewodów grzewczych i ciśnienia dyspozycyjnego

 5. Obliczanie strat ciepła w przewodach (dobór izolacji) 

 6. Obliczanie i dobór grzejników Tu jesteś

 7. Zasady projektowania ogrzewania podłogowego

 8. Ogólne zasady doboru kotłów

 9. Dobór pompy w instalacji c.o.

 10. Dobór wysokości i przekroju komina

 11. Projektowanie kolektorów słonecznych

 12. Projekty i przykłady obliczeniowe

 13. Tablice i nomogramy

 14. Dobór naczynia wzbiorczego.

 


 

6. Obliczanie i dobór grzejników konwekcyjnych c.o.

 

 Grzejniki centralnego ogrzewania projektuje się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną w danym pomieszczeniu. Dobór grzejnika sprowadza się w praktyce do wyznaczenia :

1. temperatury zasilania w instalacji

2. temperatury schłodzenia wody w grzejniku

3. wyznaczenia całkowitego zapotrzebowania na moc cieplna uwzględniającego stopień osłonięcia grzejnika, jego położenie w pomieszczeniu, stopień schłodzenia wody w instalacji, wpływ zaworu termostatycznego, sposób włączenia grzejnika do instalacji.

4. Wyznaczenie powierzchni ogrzewalnej grzejnika

5. Dobór grzejnika z tabel producenta.

 

W praktyce wielu producentów podaje gotowe charakterystyki cieplne grzejników dla wybranych parametrów pracy instalacji (np. 75/65°C). Przy innych parametrach należy wprowadzać współczynniki korekcyjne.

 

Przebieg obliczeń

 

 Niezbędna wydajność cieplna grzejnika określa się z zależności:

 

  

 

                

gdzie:

 

Qgrz - zapotrzebowanie na moc cieplną grzejnika

Qpom- straty ciepła w pomieszczeniu

Qpp- wydajność ciepła "pionopiętra" pochodząca od rur pionu c.o. ( w przypadku braku pionów c.o. w pomieszczeniu lub ich zaizolowaniu =0) [W]

Qp - zyski ciepła od innych źródeł ciepła [W]

βT - współczynnik poprawkowy uwzględniający wyposażenie grzejnika w zawór termostatyczny (1,0 bez zaworu, 1,15 z zaworem)

βU - współczynnik uwzględniający miejsce usytuowania grzejnika (1,0 - grzejnik umieszczony pod oknem na ścianie zewnętrznej, 1,1 - grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej przeciwległej do ściany zewnętrznej z oknem, 1,2-1,25 - grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej pod stropem)

βp - współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób podłączenia grzejnika innego niż zalecane przez producenta (np. grzejniki PURMO podłączane z boku wymagają zasilania od góry a powrotu na dole, odwrotne podłączenia powoduje spadek mocy o 50% czyli βp=2,0 , zasilanie siodłowe spadek o 10-15%, zasilanie grzejników dolne wykonane odwrotnie - spadek mocy do 60%)

βo - współczynnik uwzględniający wpływ osłonięcia grzejnika według tabeli

βs - współczynnik uwzględniający wpływ ochłodzenia wody w przewodach według tabeli

 

Parametry pracy instalacji

  Są konieczne dla odczytania wymaganych wymiarów grzejników z tabel producenta. Wartości temperatury zasilania i powrotu oraz schłodzenia wody w instalacji można w przybliżeniu przyjmować według poniższych zasad:

- Temperatura zasilania

dla kotłów na paliwo stałe - 90°C

dla kotłów gazowych i olejowych -75-80°C

dla kotłów kondensacyjnych - 55°C

- Ochłodzenie wody w grzejniku ΔT

dla kotłów na paliwo stałe 20°C

dla kotłów gazowych i olejowych 10-15°C

dla kotłów kondensacyjnych 10°C

Tabele do odczytania mocy cieplnej rur pionowych i poziomych c.o.

 

 

 

 

 

Testy
Egzamin zawodowy
Materiały do zajęć
Vademecum instalacji sanitarnych

Ciekawe linki


 

Free Web Counter