Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Połączenia rur PP

 

 Jesteś: Wiadomości ogólne >Rury i łączniki >Rury z tworzyw sztucznych >Rury polipropylenowe >Wykonywanie połączeń >Połączenia zgrzewane doczołowo

 

 

 

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

 Zgrzewanie doczołowe rur PP stosowane jest dla dużych średnic rur od 160mm wzwyż i prowadzone jest na zgrzewarkach stacjonarnych lub przenośnych. Parametry zgrzewania:

- temperatura patelni grzewczej powinna wynosić 210-220  C

- maksymalna szczelina  pomiędzy łączonymi końcami rur lub rura i łącznikiem nie może być większa niż 0,5mm

- osiowe przesunięcie łączonych rur nie może przekraczać 10% grubości ścianki rury.

Fot. Zgrzewarka do rur PP, po prawej mocowanie rury w szczękach.

 

Zgrzewane rury mocowane sa w podwójnych uchwytach mocujących z lewej jak i prawej strony zgrzewarki. Przy zgrzewaniu dłuższych odcinków konieczne jest dodatkowe podparcie rury na podporach kierunkowych. Dla zamocowanego odcinka rury określamy tzw. ciśnienie transportowe (naprężenie wstępne). Odczytu dokonujemy na manometrze w trakcie zbliżania końcówek łączonych elementów (przy powolnym przesuwie bez „klaśnięcia”). To ciśnienie kinetyczne jest minimalnym ciśnieniem, jakie jest konieczne do osiowego przesunięcia obrabianego
przedmiotu i zależy od jego długości i wagi. Wartość ta powinna być ustalona bardzo dokładnie, przy czym wskazane jest ustawienie zaworu redukcyjnego, dopóki urządzenie nie zacznie się zatrzymywać. Wskazaną wówczas wartość ciśnienia kinetycznego należy doliczyć do ciśnienia przyrównującego 19 bar - dla rur SDR11. (27 bar dla SDR 7,4), uzyskana wartość to jest ciśnienie łączne zgrzewania  do uzyskania wymaganej wielkości wypływki - 1 mm dla SDR 11, 1,5mm dla SDR 7,4. Zobacz tez poniższą tabelę.

PO zamierzeniu ciśnienia naciągu wstępnego frezujemy obie zgrzewane płaszczyzny przy użyciu frezarki elektrycznej – pożądany jest ciągły wiór (tasiemka o grubości nie większej niż 0,2 mm) i uzyskanie szczeliny między elementami
nie większej niż 0,5 mm. Osiowe wzajemne przesunięcie końców obrabianych przedmiotów nie może być większe niż 10% grubości ścianki. Frezowanych powierzchni przygotowanych do zgrzewania nie należy dotykać rękami i winny być one wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Fot. Nagrzewanie wyrównanych powierzchni rur patelnią grzewczą, po prawej nagrzane rury po wyjęciu patelni, widać wyraźnie tworzące sie na końcach wypływki.

 

Docisk frezarki regulujemy przesuwem zgrzewarki. Przed każdym procesem zgrzewania należy sprawdzić czystość płyty grzewczej. Gotową do pracy zgrzewarkę wkładamy między elementy zgrzewane. Dosuwamy powierzchnie zgrzewane do siebie i pod ciśnieniem łącznym wygrzewamy do uzyskania wybrzuszenia ok. 1 mm.
Po uzyskaniu zgodnego z tabelą wybrzuszenia, ciśnienie jest redukowane do 10% wartości ciśnienia łącznego. Tym zredukowanym ciśnieniem wygrzewamy końcówki łączonych elementów przez 139 sekund (180 sek.)  Następnie rozsuwamy sanie celem wyjęcia zgrzewarki. Czynność ta powinna zakończyć się w czasie max 8 sekund. ( 10 sek ) Zbliżamy ponownie nagrzane końcówki rur ( bez „klaśnięcia”) i zwiększamy ciśnienie do ciśnienia łącznego w czasie do 13 sekund (19 sek). Pozostawiamy pod tym ciśnieniem elementy zgrzewane w uchwytach przez 24 minuty. (34 min) Po tym czasie można obniżyć ciśnienie do zera, poluźnić uchwyty i wyjąć zgrzane elementy.

Fot. Zgrzewanie rur i gotowy zgrzew po usunięciu uchwytów.

 

Do zgrzewania rur PP firmy Aquatherm preferowane sa trzy typy zgrzewarek:

- Delta dragon 250 firmy Ritmo

- Roweld 250 firmy Rothenberger

- WIDOS 4001/4002

Fot. Delta dragon

Fot. Zgrzewarki ROWELD 250 i widos 4001

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie