Strona główna Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

 Odwodnienia liniowe

 

 

 

Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Instalacje deszczowe >Odwodnienia liniowe

 

Charakterystyka ogólne

Budowa odwodnień liniowych

Charakterystyka wybranych systemów

 

 

 

Charakterystyka ogólna

Służą do odprowadzania wody z terenów utwardzonych, a ich głównymi elementami są korytka i ruszty. Produkuje się je w wersjach przystosowanych do różnych obciążeń, sklasyfikowanych wg normy DIN-19580 od A do F.

  • Klasa A15 (o dopuszczalnym obciążeniu do 15 kN) dotyczy obszarów, po których poruszają się wyłącznie piesi i rowerzyści.
  • Klasa B125 (o dopuszczalnym obciążeniu do 125 kN) obejmuje drogi, ciągi piesze, parkingi dla samochodów osobowych.
  • Klasa C250 (o dopuszczalnym obciążeniu do 250 kN) jest przeznaczona do montażu na ulicach i chodnikach w strefach przy krawężnikowych oraz na poboczach dróg.
  • Klasa D400 (o dopuszczalnym obciążeniu do 400 kN) może być montowana na jezdniach, autostradach, parkingach dla samochodów osobowych i ciężarowych.
  • Klasa E600 (o dopuszczalnym obciążeniu do 600 kN) obejmuje powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, narażone na szczególnie duże obciążenie kołowe, np. drogi komunikacyjne w zakładach przemysłowych.
  • Klasa F900 (o dopuszczalnym obciążeniu do 900 kN) dotyczy powierzchni specjalnych, np. na lotniskach.

Budowa odwodnień liniowych

 Odwodnienia liniowe składają się z koryt odwadniających wykonanych z betonu, polimerobetonu lub z tworzyw sztucznych, zamocowanych w nawierzchni i przykrytych rusztami. Zbierana w nich woda, spływa poprzez studzienkę zbiorczą z osadnikiem do kanalizacji lub bezpośrednio do odbiornika w postaci rowu melioracyjnego bądź studni chłonnej. System może być montowany w każdej nawierzchni utwardzonej, także już istniejącej, przy niewielkich nakładach roboczych. Nadaje się szczególnie do odwadniania parkingów, boisk sportowych, wjazdów do garaży, wejść do metra, a także ulic i placów o dużym nachyleniu. W tym ostatnim przypadku, umieszczenie odwodnienia poprzecznie do ulicy, zapobiega w czasie dużych opadów deszczu tworzeniu się samoistnych strumieni, przerywając je w samym zarodku.

Rys. Elementy odwodnienia liniowego. U góry ruszt, u dołu od lewej - studzienka zbiorcza, koryto, denko do koryta.

Koryta

            Mogą być płaskie lub ze spadkiem wewnętrznym od 0,5-3,0%.  Koryta ze spadkiem są zwykle ponumerowane, co ułatwia ich późniejszy montaż. Dostępne są też koryta kaskadowe w których spadek dna odbywa się w sposób skokowy.  Pojedyncze elementy koryt mają długość 0,5 lub 1,0m. Szerokości koryt wynoszą 10, 13, 15, 20, 25, 30 a nawet 50cm. Wysokości wahają się natomiast od 5cm do 100 cm. W niektórych systemach oprócz koryt prostych można też spotkać elementy kątowe 90° i 45°, łukowe lub w kształcie litery „T”. Długość pojedynczego kanału odwodnienia liniowego zależy w dużej mierze od stopnia nachylenia terenu i budowy koryt. Przy korytach płaskich kanał może mieć długość:

-          20-25m, przy jednokierunkowym spadku i skrajnie położonej studzience

-          do 50m, przy dwukierunkowym spadku i centralnie położonej studzience.

Przy korytach z wewnętrznym spadkiem, maksymalna długość kanału zależy od ilości ponumerowanych elementów i wynosi od 20-30m.

 

Fot. Różne rodzaje i materiały korytek. U góry po prawej polimerobeton, po lewej - beton,  dołu koryto z PP.

Fot. Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej

 

 

Ruszty 

 Mają różnorodne wykonanie w zależności od klasy obciążenia. Dla najniższych klas, terenów zielonych, boisk, basenów pływackich, preferowane są ruszty tworzywowe z U-PVC, mocowane zwykle w sposób zatrzaskowy. Przy większych obciążeniach stosowane są ruszty stalowe ocynkowane i ruszty żeliwne. Montaż może się tutaj odbywać w sposób zatrzaskowy, śrubowy lub kombinowany. Dla najwyższych obciążeń (autostrady, lotniska) koryta wyposażane są w ruszty żeliwne, skręcane; dostępne są też koryta bezrusztowe, monolityczne ze specjalnie ukształtowanym przykryciem, jak też korytka z rusztem szczelinowym.

Fot. Ruszty i koryta z PVC (BISAN)

Fot. Ruszty szczelinowe u góry i u dołu po lewej, po prawej ruszt monolityczny zintegrowany z korytkiem (ACO DRAIN Monoblock)

Rys. W systemach monoblockowych ruszty uchylne znajdują sie tylko w strefach rewizyjnych kanału.

 

Nowością rynkową są specjalistyczne odwodnienia liniowe torowisk tramwajowych ACO DRAIN tram

ACO TramACO DRAIN® Tram

Odwodnienia liniowe mogą być wykorzystywane na bieżniach lekkoatletycznych do szybkoego odprowadzania wody deszczowej z bieżni tartanowej. Oferoway tutaj system firmy ACO nosi nazwę ACO Sport 1000 i zbudowany jest z koryt z polimerobetonu z przykryciami (rusztami) w formie krawężników w kolorze białym z otworami przelewowymi.

Fot. Odwodnienia liniowe ACO Sport 1000, po lewej system z przykryciem tworzywowym w kształcie krawężnika, po prawej system szczelinowy.

 

    Korytka i przykrycia mają długość 100 cm i występują jako odcinki proste oraz łukowe o promieniu 36,5 m (na życzenie może być inny promień). Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odpływowych podłączonych do kanalizacji deszczowej.
    Różnorodność elementów umożliwia optymalną zabudowę kanału z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni bieżni i ewentualnej różnicy wysokości między bieżnią a przyległym obszarem.
    Korytka szczelinowe przeznaczone są do wbudowania w bieżni położonej na tej samej wysokości co przyległy segment. W zależności od potrzeby mogą zostać pokryte 13 mm warstwą sztucznej nawierzchni lub zostać wyposażone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w nakładany profil elastyczny (strefy przejściowe).
    Korytka otwarte w odróżnieniu od korytek szczelinowych zawsze muszą posiadać przykrycie z tworzywa sztucznego. Mogą być wbudowane na całym obwodzie bieżni z wyjątkiem stref przejściowych dla sprzętu (maszyny do pielęgnacji) i ludzi.
    W przypadkach gdy poziom bieżni znajduje się 5 cm poniżej poziomu boiska względnie innego przylegającego segmentu płyty stadionu należy stosować korytka otwarte z jednostronnie podwyższoną krawędzią boczną stanowiącą oparcie dla murawy.

 

 Odwodnienia liniowe są obecnie najbardziej uniwersalnym systemem odprowadzania wód deszczowych z terenu. Charakteryzują się dużą wydajnością i pewnością działania oraz łatwością i szybkością montażu. 

Charakterystyka wybranych systemów odwodnienia liniowego

Nazwa systemu

Klasa obciążeń

Materiał

Zastosowanie

 

Uwagi

ACO

S100K-S300K

B125-F900

Koryta-polimerobeton, Ruszty- żeliwo sferoidalne

-Place manewrowe

- stacje benzynowe

- punkty przeładunkowe kontenerów,

- drogi kołowania samolotów

 

Ruszty mocowane systemem Powerlock – rygiel przesuwny z piórem ze stali nierdzewnej

E100K-E300K

A15-E600

Koryta z polimerobetonu, ruszty stalowe ocynkowane lub żeliwne

- pobocza dróg,

-obszary parkingowe,

- parkingi,

- perony, stacje benzynowe

Bezśrubowe mocowanie rusztów systemem Quicklock, koryta układane poziomo, kaskadowo lub ze spadkiem wewnętrznym 0,5%

ACO Sport

 

Koryta z polimerobetonu, ruszty z tworzywa sztucznego

- bieżnie, trybuny, boiska sportowe, korty tenisowe

W wykonaniu specjalnym z mocowaniem sztucznej murawy

H100 DT

A15

Koryta i ruszty ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej

- tarasy, balkony, loggie, dachy zielone, wysunięte części elewacji

Koryta perforowane, umożliwiające drenowanie wody.

GALA G100

A15-C250

Koryta z polimerobetonu, ruszty żeliwne lub stalowe ocynkowane

- obszary budownictwa jednorodzinnego, wjazdy do garaży

Umożliwia wykonanie połączeń kątowych T i skrzyżowań kanałów.

MEA

MEADRAIN 1000

A15-F600

Koryta z polimerobetonu, ruszty ze stali ocynkowanej, żeliwa, stali szlachetnej

- system o szerokości koryt 100 mm o wszechstronnym zastosowaniu, w wersji VF możliwość niskiej zabudowy 6 lub 8 cm.

Montaż rusztów systemem bezśrubowym CLIPFIX lub śrubowym, dla klas D400-F900 mocowanie 8 śrubami systemem zatrzaskowym PROFIX. Układanie ze spadkiem dna do 30 elementów.

MEADRAIN 1500

C250-F900

Jw.

- optymalny system do odwadniania dużych powierzchni, koryta o szerokości 150 mm i wysokości do 320mm

Dno koryt bez spadku lub kaskadowe z kaskadą wysokości 5cm

MEADRAIN 2000

C250-F900

Jw.

- do odwadniania dużych powierzchni, koryta o szerokości 200mm i wysokości od 250-380mm

Dno koryt bez spadku lub kaskadowe z kaskadą 5cm.

MEADRAIN 3000

C250-F900

Jw.

- do odwadniania bardzo dużych powierzchni, koryta o szerokości 300mm i wysokości 390mm.

Dno koryt bez spadku.

NICOLL

 

A15-C250

Kanały z PP, ruszty z PVC wzmocnionego, dla C250 ruszt żeliwny z blokadą

- do odwadniania wjazdów do garaży, chodników, placów zabaw, boisk, basenów; koryta szerokości 130 i 200 mm bez  wewnętrznego spadku

Kanały łączone na zacisk bez użycia kleju, ruszty z PVC przykręcane śrubami

AS

AS100

A15-E600

Kanały z betonu wzmocnionego włóknem syntetycznym, ruszty stalowe ocynkowane lub żeliwne

- odwadnianie nawierzchni ulic, placów, parkingów, stacji paliw, myjni, itp. koryta o szerokości 102mm i wysokości 223-320, ze spadkiem 0,6% lub bez spadku

Kanały łączone zaprawą klejową na felc. Ruszty zatrzaskowe dla klasy A15, w wyższych klasach przykręcane

AS150

A15-E600

Jw.

- większa wydajność dzięki szerokości koryta 152mm pozwala na odwadnianie większych powierzchni, koryta bez spadku wewnętrznego o wysokości 260, 300 lub 340 mm

Połączenia jw. Długość koryt 665mm

AS200

C250-E600

Koryta jw., ruszty żeliwne

- odwadnianie ulic, stacji benzynowych o dużym natężeniu ruchu, koryta o szerokości 202 mm i wysokości: klasa C, E – 295, 335, 383mm; klasa D- 310, 350, 398mm

Kanały wykonane bez spadku o stałej wysokości jak obok lub ze spadkiem wewnętrznym 3,2% o wysokości od 335-527mm (klasa C,E), 350-542 mm )klasa D), połączenia jw.

ANCOR SYTEC

 

C250-F900

Koryta z  polimerobetonu, ruszty stalowe lub żeliwne, także koryta z rusztem zintegrowanym

- odwadnianie ulic i placów, autostrad, lotnisk, placów manewrowych, koryta o szerokości 100-500 mm i wysokości 120-1000 mm

Kanały dostępne z dnem płaskim i z dnem ze spadkiem 0,5%, montaż rusztów śrubowy.

MARLEY

 

A15-C250

Koryta z PVC lub PP, ruszty z twardego PVC, stalowe ocynkowane

- odwadnianie terenów zielonych, boisk, placów zabaw, basenów pływackich, wjazdów do garaży i ulic o małym natężeniu ruchu, kanały o wymiarach 100x50, 130x70, 130x90, 130x134, 153x111

- kanały bez spadku, Montaż bez użycia kleju, dostępne elementy narożne 90° i 45°, kanały o szerokości 130 i 100mm z rusztami tworzywowymi, kanały 130x90 i 153x111 z rusztami stalowymi klasy A15 do C250

PLASTMO Polska

 

A15

Koryta  z wysokoudarowego spienionego PVC, ruszty z blachy ocynkowanej

- odwadnianie terenu w zabudowie jednorodzinnej, wjazdy do garaży, chodniki; koryta o szerokości 13 cm i wysokości 9cm

-  system o małej wydajności na indywidualne potrzeby odbiorców

HAURATON POLSKA

 standard

A15-C250

Koryta z betonu włóknistego, dł. 500 lub 1000mm  ruszty stalowe ocynkowane, stalowe nierdzewne, żeliwne, mosiężne

- strefy ruchu pieszego, wjazdy do garaży, tarasy, ulice o małym natężeniu ruchu, koryta o szerokości 141 i wys. 125-245, ze spadkiem 0,6% lub bez

- łączenie korytek na pióro i wpust, ruszty mocowane na śruby lub zacisk

super

A15-F900

Jw.

- dworce, stacje benzynowe, lotniska, obszary przemysłowe, koryta ze spadkiem 0,6% lub bez o szerokości 160-680mm i wysokości 160-650mm

- mocowanie rusztów na śruby lub na zatrzaski SIDE-LOCK

dachfix

A15-C250

Koryta ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, ruszty ocynkowane, niedzewne, żeliwne, miedziane, mosiężne

- dachy, tarasy, koryta o szerokości 130-500mm i wysokości 58-160

- mocowanie kanałów za pomocą kołnierzy połączeniowych, ruszty: na zatrzaski, śruby lub z poprzeczną blokadą

recyfix

A15-D400

- koryta z PE-HD lub PVC, ruszty – stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo

- teren zabudowy jednorodzinnej i zwartej, ulice, place; koryta o szerokości 142-420 i wys. 50-380mm.

 

- ruszty mocowane na zatrzaski lub blokadą poprzeczną, koryta łączone na wpust i pióro

URANOS

Uranos PB

A15-C250

- koryta z polimerobetonu lub z betonu wibroprasowanego, ruszty stalowe ocynkowane, nierdzewne, żeliwne

- ulice, pobocza, parkingi, ciągi piesze i rowerowe, kanały; szerokość koryta 130, wys. 70, 100, 140, 160, 170mm (koryta z betonu wibroprasowanego 250x250)

- montaż koryt na wpust i pióro, koryta bez spadku, na zamówienie ze spadkiem 0,5%, ruszty przykręcane

 

 

              

 

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie