Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Zasady montażu zlewozmywaków

 

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Zasady montażu instalacji >Montaż przyborów sanitarnych >Montaż zlewozmywaków

 

Przepisy ogólne

Montaż zlewozmywaków jednokomorowych

Montaż zlewozmywaków dwukomorowych

Sposób montażu zlewozmywaka na blacie

 

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Narzędzia do rur
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

  Przepisy ogólne 

           Zlewozmywaki, obok zmywarek do naczyń, są jedynymi przyborami sanitarnymi instalowanymi w kuchni. Wysokość ich zamocowania zależy od typu zlewozmywaka:

- zlewozmywaki do pracy stojącej mocowane na szafkach mają wysokość montażu uwarunkowaną wysokością szafki która wynosi 85 lub 90 cm

- zlewozmywaki do pracy siedzącej w zakładach zbiorowego żywienia należy mocować na wysokości 75 cm

           Sposób rozwiązania podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego zależy   od rodzaju baterii zlewozmywakowej i syfonu. Szczególnie ten ostatni element budzi wśród monterów wiele kontrowersji, tak popularna w przypadku umywalek symetria przestaje tutaj obowiązuje. 

            Podejście wodociągowe pod baterię zlewozmywakową wykonujemy średnicą ½”, tak na wodzie zimnej jak i ciepłej. Jeśli w kuchni ma się znajdować dodatkowo zmywarka do naczyń, średnicę podejścia dla wody zimnej należy przeliczyć. Teoretycznie, konieczność zwiększenia   średnicy o jedną dymensję może pojawić się przy baterii zlewozmywakowej bez perlatora i stosunkowo długim podejściu, niekorzystnie położonym względem pionu. W pozostałych przypadkach oba urządzenia można zasilać średnicą ½”.

            Podejście kanalizacyjne pod zlewozmywak wykonujemy przewodem o średnicy minimum 50 mm.

 

 

Zlewozmywak jednokomorowy z baterią stojącą

 

            Zlewozmywaki jednokomorowe mogą być montowane na szafkach (posiadają wtedy standardowo ruszt ociekowy) lub mogą być wpuszczane w blat. W obu przypadkach bateria zlewozmywakowa powinna się znaleźć w osi przyboru, lub przynajmniej w osi powinny być  wytrasowane oczka pod zawory kątowe. Rozstaw oczek (wymiar Wc-Wz) należy przyjmować 100 mm, natomiast wysokość montażu od podłogi (W), 550-620 mm (600).

 

Rys 1

 

            Trasowanie podejścia kanalizacyjnego (krytego w ścianie) uzależnione jest rodzajem syfonu.

A)     syfon zwykły butelkowy – podejście należy trasować w osi odpływu z miski zlewozmywakowej

B)      syfon S-owy, przegubowy (Rys. 1 u góry) – podejście powinno się znaleźć w osi lub maksymalnie ±80 mm od osi odpływu z miski.

C)      Syfon oszczędzający przestrzeń (Rys. 3) – oś podejścia może być oddalona od osi odpływu ze zlewozmywaka od 0-275 mm.

 

Wysokość podejścia kanalizacyjnego (wymiar A) należy przyjmować w granicach:

-          420-520 mm (500) dla syfonów butelkowych i S-owych

-          345-535 mm (510) dla syfonów oszczędzających przestrzeń

Rys. 2 Zlewozmywak jednokomorowy z z syfonem przegubowym i przelewem, z odgałęzieniem na zmywarkę

 

Zlewozmywak dwu- lub trzykomorowy z baterią stojącą  

 

            Rozwiązanie podejścia wodociągowego będzie tutaj zależało od rodzaju baterii stojącej. Przy bateriach standardowych, oczka pod zawory kątowe mogą się znaleźć w osi zlewozmywaka. Jeśli jednak zakupimy baterię z wyciąganą wylewką (Rys. 4), korzystniej jest przesunąć oczka w lewo lub prawo.  Zabezpieczymy w ten sposób wąż baterii przed uszkodzeniem o zawory (może się na nich zaczepiać). Wielkość przesunięcia (wymiar C) nie powinna przekraczać 150 mm. Pozostałe wartości (Wc-Wz, W) przyjmujemy jak dla zlewozmywaka jednokomorowego.

Rys.3 Zlewozmywak dwukomorowy z bateria z wyciąganą wylewką.

 

            Podejście kanalizacyjne należy trasować na wysokości (A):

-          400-500 mm (450) dla syfonu butelkowego

-          425-525 mm (500) dla syfonu s-owego przegubowego (syfon ten pokazuje  Rys. 6),

-          265-475 mm (450) dla syfonu oszczędzającego przestrzeń (Rys. 4 i 5)

Zwracam uwagę, że ostatni zakres wartości odnosi się zarówno do zlewozmywaka dwu- jak i trzykomorowego.

Oś podejścia kanalizacyjnego może się pokrywać z osią zlewozmywaka (syfony podwójne butelkowe) lub może być przesunięta w lewo lub prawo o wymiar (B) równy:

-          0-80 mm dla syfonów podwójnych S-owych przegubowych

-          0-275 mm dla syfonów oszczędzających przestrzeń dla zlewozmywaków jednokomorowych

-          0-345 mm dla syfonów j.w. dla  zlewozmywaków dwukomorowych.

Zwracam uwagę, że wymiar „B” nie jest liczony do osi zlewozmywaka tylko do osi odpływu z miski zlewozmywakowej. Jest to podstawowy błąd popełniany przez monterów. Rozstaw osi odpływów z misek (wymiar „Z” na Rys. 6) nie jest wartością stałą i waha się od 145-215 mm. Choć wartość średnia wyniesie tutaj 180 mm to w standardowych konstrukcjach misek spotkamy się raczej z wymiarem maksymalnym 215 mm. Kupując syfon przegubowy z podejściem zmywarkowym nie możemy w tym wypadku trasować podejścia w osi zlewozmywaka, bowiem:

                                        215: 2 – (0-80mm) = 27,5-107,5 mm   

Do podłączenia takiego syfonu zabraknie nam więc blisko 3 cm.

 

 

Zlewozmywak dwukomorowy z baterią ścienną 

 

            Ścienne baterie zlewozmywakowe należy trasować na wysokości od 250-350 mm nad górną krawędzią miski. Najczęściej przyjmujemy tutaj wymiar minimalny 250 mm, stąd odległość oczek czerpalnych od podłogi wyniesie:

(850-900) + 250 = 1100-1150 mm

            Odległość osi oczek czerpalnych od ściany (wymiar „L” na Rys. 5), będzie zależała od typu zlewozmywaka i dla zlewozmywaków standardowych wyniesie:

-          400 mm dla zlewozmywaków jednokomorowych z rusztem ociekowym i dwukomorowych bez rusztu ociekowego

-          800, 900, 1000 mm dla zlewozmywaków dwukomorowych z rusztem ociekowym odpowiednio 400, 500 i 600 milimetrowym.

W praktyce do powyższych wartości powinniśmy dodać od 20-30 mm, bowiem szafka zlewozmywakowa prawie nigdy nie jest całkowicie dosunięta do ściany.

Jeśli w kuchni chcemy zamontować zmywarkę do naczyń, musimy wytrasować dodatkowe oczko pod zawór czerpalny do zmywarki. Oczko takie znajdzie się pod miską zlewozmywakową z lewej lub prawej strony na wysokości (W) równej 600 mm.

            Trasowanie podejścia kanalizacyjnego wykonujemy na identycznych zasadach jak powyżej.

 

 

 Montaż zlewozmywaka na blacie

           


 Zlewozmywaki mogą być wpuszczane w blat lub mocowane pod blatem. Pierwsze rozwiązanie wymaga wycięcia w blacie otworu montażowego pod zlewozmywak. należy użyć do tego celu szablonu dostarczonego wraz z miską zlewozmywakową (NIE NALEŻY GO NISZCZYĆ W CZASIE ROZPAKOWYWANIA!). Wycięty wyrzynarką otwór jest podatny na zawilgocenie, dlatego należy go zaimpregnować silikonem. Przed umieszczeniem zlewozmywaka w otworze na całym obrzeżu przyboru należy umieścić uszczelkę, chroniącą przed zaciekaniem wody pod obrzeże miski. tak przygotowany zlewozmywak wkładamy do otworu i przykręcamy uchwytami montażowymi do blatu.

 

 Zlewozmywaki montowane pod blatem wymagają blatów z fabrycznie wyciętym i zabezpieczonym płyta MDF otworem. Zadaniem montera jest wyznaczenie z drugiej strony blatu otworów montażowych do uchwytów. W tym celu odwracamy blat i za pomocą szablonu odrysowujemy krawędź miski zlewozmywakowej. Następie w czterech miejscach trasujemy otwory pod zaczepy, wiercąc w nich otwory o średnicy kołka montażowego i głębokości nie większej niż 1/2 grubości blatu. Brzeg zlewozmywaka smarujemy bezbarwnym silikonem, przykładamy do blatu i przykręcamy.  

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie