Strona główna    Vademecum instalacji sanitarnych
MENU  

  Montaż muszli ustępowych

 

   Jesteś: Instalacje kanalizacyjne >Uzbrojenie instalacji >przybory sanitarne >muszle ustępowe >montaż muszli ustępowych

 

Przybory sanitarne                                         Rozdrabniacze zanieczyszczeń

Zamknięcia wodne (syfony)                                   Separatory tłuszczu

Wpusty                                                               Separatory substancji ropopochodnych

Czyszczaki, rewizje                                              Inne uzbrojenie

Odpowietrzenia

Zasuwy przeciwburzowe i przeciwzalewowe

 

  

 

Wiadomości ogólne
Jednostki miar
Właściwości materiałów
Rury i łączniki
Rodzaje połączeń
Historia instalacji sanitarnych
Instalacje wodociągowe
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Uzbrojenie instalacji  

PRZEPISY OGÓLNE

 

-         Muszle ustępowe należy montować w minimalnej odległości od ściany zapewniającej swobodne otwarcie i utrzymanie w pozycji pionowej deski sedesowej,

-         Długość podejścia pod muszlę nie powinna przekraczać 5 m; podejście powinno mieć średnicę równą co najmniej wylotowi z muszli (100 mm) i spadek minimalny rzędu 2%,

-         Wszystkie muszle ustępowe należy łączyć z instalacją w sposób rozłączny

-         Odległości minimalne od muszli ustępowej do pozostałych urządzeń sanitarnych lub ścian w pomieszczeniu powinny wynosić:

20 cm, od umywalki, brodzika, pisuaru, wanny lub pralki

25 cm od bidetu

40 cm od ściany licząc do osi muszli

75 cm od przyborów sanitarnych umieszczonych na przeciwległej ścianie

90 cm, od pralki automatycznej i suszarki na przeciwległej ścianie.

 

WYKONANIE PODEJŚCIA KANALIZACYJNEGO

 

                Prawidłowe połączenie muszli z instalacją kanalizacyjną powinno zapewniać swobodny odpływ ścieków z przyboru, bez porywania powietrza z pomieszczenia i jednocześnie bez pozostawiania w syfonie muszli nieczystości i resztek papieru. 

 

Podejścia pod muszle warszawskie

 

            Muszla warszawska posiada odpływ ścieków skierowany pionowo w dół (Rys. 1).   Podejście pod taką muszlę wymaga w praktyce poprowadzenia całej instalacji pod sufitem niższej kondygnacji i przebicia się przez strop. Przy stropach o grubości przekraczającej 30 cm i bezpośredniej bliskości pionu, podejście może być wykonane także bezpośrednio w stropie. Rozwiązanie powyższe musi być jednak każdorazowo uzgadniane z projektantem budynku, który winien wykonać dodatkowe obliczenia wytrzymałościowe.

 

Rys. Wymiary montażowe dla muszli kompaktowej na podstawie serii Panda (KOŁO)

 

Rys. Wymiary montażowe dla muszli ustępowej stojącej z dolnopłukiem ściennym, seria PANDA.

 

            Króciec podejścia pod muszlę warszawską jest punktem stałym instalacji, dlatego jego trasowanie musi być bardzo precyzyjne. Zbyt dalekie zamocowanie podejścia od ściany powoduje problemy z montażem dolnopłuka, z kolei zbyt bliskie - brak możliwości otwarcia deski sedesowej.

            Odległość od osi podejścia do ściany za miską, należy przyjmować w przedziale 200 – 250 mm. Nisco bliżej ściany wypada podejście pod muszlę kompaktową, dalej pod muszlę z dolnopłukiem Wartości nie mieszczące się w tym przedziale można próbować niwelować przyłączami mimośrodowymi. Pamiętajmy jednak, że uzyskamy w ten sposób zaledwie 2-3 cm różnicy. Mimośród nie może być bowiem zbyt duży, aby nie ograniczał swobodnego spływu ścieków z muszli. Przy wartościach > 250 mm, konieczne będzie przedłużanie rury dopływowej do muszli, przy montażu kompaktu pojawi sie problem braku oparcia spłuczki o ścianę (grozi to jej uszkodzeniem).

 

Podejścia pod muszle poznańskie

 

            W odróżnieniu do typu warszawskiego, muszla poznańska może mieć odpływ skierowany: poziomo, ukośnie prosto, a także ukośnie lewo lub prawo. Te ostatnie rozwiązania są obecnie bardzo rzadkie.

            Podejście kanalizacyjne pod muszle poznańskie możemy wykonać co najmniej na dwa sposoby:

-         od strony podłogi

-         od strony ściany.

        Podejścia od strony podłogi są niemal identyczne jak dla muszli warszawskiej. Króciec podejścia znajduje się w tym przypadku na poziomie posadzki i łączy muszlę z instalacją kanalizacyjną za pośrednictwem dodatkowego sztucera kolankowego (Rys. 2). Przy prawidłowym wykonaniu, rozeta sztucera maskuje kielich podejścia. Odległość podejścia od ściany (wymiar A), należy przyjmować w nieco mniejszym przedziale od 180-220 mm (średnio 200 mm). Ewentualne błędy montażowe możemy jednak bez problemu skorygować przy pomocy np. łączników harmonijkowych.

 

Rys. Wymiary montażowe pod muszlę poznańską z dolnopłukiem ściennym.

 

Rys. Wymiary montażowe pod muszlę kompaktową poznańską. Zwracam uwagę na małą głębokość montażu i bliskie usytuowanie od ściany króćca odpływowego.

 

Podejścia od strony ściany  wymagają poprowadzenia instalacji w sposób kryty za płytą GK lub ścianką osłonową z cegły. Krycie średnicy 100 mm w bruzdach ściennych jest zabronione. Podejście ścienne ma sens tylko dla muszli poznańskich o odpływie poziomym. Króciec winien wystawać w tym przypadku maksymalnie 2 cm poza obrys ściany tak, aby po zamontowaniu sztucera rozeta maskująca skryła kielich. Wysokość podejścia od podłogi zależy teoretycznie od typu muszli, jednak dla większości przypadków możemy przyjąć tę wysokość równą 180 mm. Pamiętajmy jednak, że wymiar ten jest wartością obliczoną od gotowej podłogi. Jeśli w czasie montażu podejścia mamy do czynienia z gołym stropem, musimy do wartości 180 mm dodać grubość izolacji, wylewki i terakoty.

 

 

 

Podejścia pod muszle wiszące

 

Montaż muszli wiszącej wykonywany jest obecnie standardowo na stelażu mocującym. Zadaniem montera jest w tym przypadku odpowiednie ustawienie stelaża tak, aby po jego zabudowaniu muszla znalazła się na odpowiedniej wysokości od podłogi. I tu może pojawić się pytanie:

 

Na jakiej wysokości powinna wisieć muszla?

 

            Większość monterów bez wahania odpowie – 400 mm od podłogi. Tymczasem problem jest o wiele bardziej skomplikowany i podobnie jak w przypadku umywalek, związany   z wiekiem użytkownika.  Dla małych dzieci 400 mm to stanowczo zbyt dużo, podczas gdy dla osób dorosłych lub niepełnosprawnych wysokość powyższa może się okazać niewystarczająca. Normy europejskie, do których powoli zdążamy, wprowadzają co najmniej kilka przedziałów wiekowych i odpowiadających im wysokości montażowych muszli ustępowych. Warto się z nimi zapoznać, bo z pewnością w niedługim czasie będą obowiązywały także w naszym kraju:

-         300 mm, dla dzieci w wieku 3-6 lat

-         350 mm, dla dzieci w wieku 6-10 lat

-         400 mm, dla dorosłych

-         450-500 mm, dla osób niepełnosprawnych

Dwie ostatnie wartości są już obowiązujące, przy czym norma dopuszcza różnice w montażu rzędu ±10 mm

UWAGA - każda z ww. grup użytkowników ma własne typy muszli (zob. rodzaje muszli ustępowych).

Zanim jednak muszla wisząca zostanie przykręcona do stelażu, monter musi wiedzieć, na jakiej wysokości zamontować łącznik podejścia. Stelaż zostanie przecież zabudowany i jedynym widocznym elementem pozostaną śruby montażowe i króćce przyłączeniowe. Pomimo bardzo wielu konstrukcji na rynku wysokość ta jest na szczęście stała i wynosi:

-         około 220 mm, dla muszli montowanych na wysokości 400 mm  

-         5-10 cm wyżej czyli  270-320 mm, dla muszli dla niepełnosprawnych

Rys. Wymiary montażowe dla muszli wiszącej dla osoby dorosłej

Rys. Stelaż dla muszli dla osób niepełnosprawnych, wysokość montażu podejścia kanalizacyjnego wynosi 280 mm

 

WYKONANIE PODEJŚCIA WODOCIĄGOWEGO

 

            Dokładne wypłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku projektant, jak i monter może wybierać pomiędzy:

-         dolnopłukiem

-         górnopłukiem

-         zaworem ciśnieniowym.

 

Podejście pod dolnopłuk

 

            Pod pojęciem dolnopłuk należy rozumieć zarówno płuczki natynkowe i podtynkowe nisko zawieszone, montowane na wysokości 120-150 mm nad muszlą, jak i płuczki stojące (kompaktowe), montowane bezpośrednio na muszli. W obu przypadkach czas spłukiwania wynosi około 4s, natomiast czas napełniania od 15-45s[1].

            Połączenie donopłuka z instalacją wodociągową następuje poprzez zawór kątowy.  Zawór ten może się znajdować z prawej lub lewej strony płuczki, jak i bezpośrednio wewnątrz zbiornika. To ostatnie rozwiązanie jest powszechnie stosowane dla stelaży podtynkowych zapewniając estetyczny wygląd łazienki i  eliminując problem roszenia się wężyka.

            Wysokość montażu podejścia pod zawór kątowy, do niedawna ściśle określona, zaczyna być sprawą otwartą.   W przybliżeniu możemy stosować następujące wartości (zob. Rys. 5):

-         dolnopłuk natynkowy – 800-1000 mm (średnio 900 mm)

-         kompakt 700-900 mm (średnio 800 mm)

-         dolnopłuk podtynkowy - wysokość montażu zależy od konstrukcji stelażu, przedział wartości jest bardzo duży, od 750-1200 mm, z uwagi na stelaże do wysokiej i niskiej zabudowy; nie ma to jednak większego znaczenia, bowiem podejście wodociągowe wykonuje się tutaj w trakcie montażu stelaża.

Zwracam uwagę, że wszystkie ww. wysokości montażu zakładają położenie zaworu kątowego powyżej lustra wody w zbiorniku. W praktyce zawór ten może być także umieszczony poniżej zbiornika i połączony z nim rurką miedzianą w kształcie litery „L” (Rys. 5). Takie rozwiązanie zaworu, dość powszechnie stosowane na zachodzie jest bardziej estetyczne i zapewnia lepsze odpowietrzenie instalacji. Wysokość podejścia wynosi w tym wypadku około 500 mm.

 

     Rys. Wymiary montażowe podejść wodociągowych pod dolnopłuk, górnopłuk i zawór spłukujący ciśnieniowy.

 

Podejście pod górnopłuk

 

            Górnopłuki, dość powszechnie do niedawna stosowane w budynkach użyteczności publicznej, tracą obecnie na znaczeniu, przegrywając z bardziej cichymi konstrukcjami dolnopłuków. Urządzenia te posiadają standardowo płuczki o pojemności 9 litrów, bez funkcji stopu, co znacznie zwiększa zużycie wody w budynku. Duża energia spływającej wody niejednokrotnie powoduje też rozchlapywanie się wody na posadzce sanitariatu.

            Prawidłowo zamocowany górnopłuk powinien się znajdować na wysokości minimum 1500 mm licząc od miski ustępowej do dna zbiornika. Przy takim zamocowaniu, podejście pod zawór kątowy do płuczki należy wyprowadzić na 2000-2200 mm od podłogi.

 

Zawór spłukujący ciśnieniowy

 

            Zaletą powyższego rozwiązania jest mniejsza ilość miejsca potrzebna pod zabudowę muszli. Minimalna odległość muszli od ściany, przy której nastąpi otwarcie i utrzymanie w pozycji pionowej sedesu, wynosi w tym przypadku ~140 mm. Dla przykładu, przy dolnopłukach odległość ta zależy od konstrukcji zbiornika i wynosi od 150 do nawet 200 mm.

 

            Na tym jednak zalety spłukiwania ciśnieniowego się kończą. Zawory ciśnieniowe są bowiem głośne, czułe na zanieczyszczenia i mniej skuteczne w spłukiwaniu, z uwagi na mniejszy sekundowy wydatek wody. Ten ostatni parametr zależy od ciśnienia wody w instalacji i średnicy podejścia, i wynosi:

-         około 0,7 l/s dla średnicy podejścia 15 mm,

-         około 1,0-1,3 l/s dla średnicy podejścia 20 mm

-         1,0-1,8 l/s dla średnicy podejścia 25 mm.

Wydatek zaworu ciśnieniowego staje się więc zbliżony do wydatku dolnopłuka dopiero przy podejściach średnicy 1”, pod warunkiem odpowiednio wysokiego ciśnienia wody w instalacji. Mniejsze średnice podejść nie gwarantują skutecznego spłukania muszli.

Zawory ciśnieniowe montujemy prostopadle do ściany w osi muszli ustępowej. Podejście powinno się kończyć gwintem wewnętrznym ¾”, usytuowanym na wysokości około 1000 mm nad podłogą.

 

Spłukiwanie elektroniczne

 

            Rozwiązanie powyższe dostępne jest dla muszli podtynkowych i oferowane przez wybranych producentów stelaży. Montaż urządzenia wymaga wykonania instalacji elektrycznej 220-230V. Dla prawidłowej pracy, odległość od przeciwległej ściany nie może być mniejsza niż 1,3 m. Przy spłukiwaniu elektronicznym, na ścianie widoczne są dwie płytki; górna – stanowiąca rozetę maskującą dla zaworu dolnopłuka, dolna –  czujnik podczerwieni. W nowszych rozwiązaniach oba elementy mogą być skryte za jedna płytką z czujnikiem.

               

Rys. Schemat montażu spłukiwania elektronicznego z płytką podwójną z alternatywnym spłukiwaniem pneumatycznym. Po lewej sposób rozwiązania podejścia pod membranę przycisku, po prawej - wymiary montażowe przycisku w wersji spłukiwania ręcznego i nożnego. Ozn. 1- rozeta maskująca zawór podtynkowy, 2- czujnik podczerwieni.

 

           Wadą spłukiwania elektronicznego, jest uzależnienie poprawności działania od napięcia zasilania w sieci elektrycznej. Przy dużych wahaniach napięcia lub przy braku prądu urządzenie nie działa. W toaletach publicznych zaleca się więc łączenie spłukiwania elektronicznego z alternatywnym spłukiwaniem pneumatycznym ręcznym lub nożnym.

 

Spłukiwanie pneumatyczne  

 

            Wykorzystuje energię sprężonego powietrza do otwarcia zaworu pływakowego w dolnopłuku.  Sprężanie powietrza odbywa się poprzez naciśnięcie elastycznej membrany, połączonej wężykiem z elementem wykonawczym zaworu. Membrana może być wykonana jako przycisk ręczny ścienny, lub jako przycisk nożny ścienny lub podłogowy. Wysokości montażowe przycisków podają.

 

Podejście pod muszlę ciśnieniową 

 

            Ciśnieniowe przepompowywanie ścieków w instalacji pozwala na zamontowanie muszli ustępowej praktycznie w dowolnym miejscu w budynku, sama instalacja, dzięki rozdrabniarce, może być wykonana z przewodów o małej średnicy rzędu 32-50 mm.  Urządzenia powyższe występują na rynku w dwóch odmianach, jako:

-         pompy ścieków zewnętrzne

-         pompy ścieków wewnętrzne, zintegrowane z konstrukcją muszli (tzw. muszle ciśnieniowe kompaktowe).

Pierwsze rozwiązanie, od strony instalacji wodociągowej niczym się nie różni od tradycyjnego dolnopłuka. Podejście wykonujemy do zwykłej płuczki natynkowej według zasad jw. Ścieki po spłukaniu muszli przepływają tutaj do specjalnego zbiornika, w którym znajduje się rozdrabniarka osadów i pompa ścieków, sterowana zaworem pływakowym. Po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu, ścieki automatycznie przepompowywane są do kanalizacji.

Muszle ciśnieniowe kompaktowe  działają na zupełnie innej zasadzie. Spłukiwanie odbywa się tutaj poprzez włączenie przycisku na muszli uruchamiającego zawór elektromagnetyczny. Zawór ten w pierwszym etapie napełnia muszlę wodą, a następnie załącza pompę ścieków, która wysysa ścieki z muszli i przepompowuje je do kanalizacji. Po całej operacji, muszla ponownie jest napełniana świeżą wodą. 

Podejście wodociągowe pod muszlę ciśnieniową kompaktową wymaga  wykonania na ścianie przyłącza średnicy ½” na bardzo małej wysokości rządu 50-150 mm nad podłogą, najlepiej z tyłu muszli, aby było ono niewidoczne dla obserwatora. Na ścianie należy też przewidzieć gniazdko 220-230 V dla podłączenia pompy.

 

Muszla i bidet razem 

 

            Osoby ceniące sobie higienę, mogą zapragnąć w przyszłości zamocowania w łazience bidetu. Niestety, urządzenie to wymaga dość dużej powierzchni pod zabudowę, której nasze łazienki najczęściej nie posiadają.  Jednym rozwiązaniem może okazać się wtedy muszlobidet, czyli specjalna deska sedesowa z funkcją bidetu. Dostępne na rynku rozwiązania (np. Balena firmy Geberit) wymagają jednak niestandardowych  podejść. Konieczne będzie np. wykonanie podwójnego podejścia wodociągowego (osobno do dolnopłuka i osobno do deski sedesowej) i gniazdka elektrycznego obok muszli. Warto jednak zainwestować dodatkowych parę groszy, nawet jeśli podobne urządzenie zostanie zamontowane dopiero za kilka lat. Późniejsze kucie glazury będzie z pewnością bardziej kosztowne.

 

Zasady montażu instalacji
Projektowanie
Instalacje kanalizacyjne
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji
Instalacje sanitarne
Instalacje deszczowe
Drenaż rozsączający i inne metody oczyszczania ścieków
Drenaż opaskowy
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Instalacje centralnego ogrzewania
Wiadomości wstępne
Rodzaje instalacji c.o.
Uzbrojenie instalacji
Grzejniki
Kotły
Kolektory słoneczne
Zasady montażu instalacji
Projektowanie instalacji
Paliwa
Instalacje gazowe
Wiadomości wstępne
Instalacje gazu ziemnego
Instalacje gazu płynnego
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie
Instalacje wentylacyjne
Wiadomości wstępne
Podział instalacji
Instalacje wentylacyjne
Klimatyzacja
Uzbrojenie instalacji
Zasady montażu
Projektowanie