Menu

Transport rumowiska

   Rumowisko rzeczne
Materiał stały i rozpuszczony transportowany przez rzekę. Ze względu na sposób transportu rumowisko dzieli się na:
 -   toczyny - głazy i odłamki skalne przetaczane po dnie lub przesuwane podczas dużych wezbrań,
 -   wleczyny - otoczaki, żwiry, piaski wleczone po dnie, które w czasie ruchu nie tracą kontaktu z dnem,
 -   unosiny - transportowane w masie wody najdrobniejsze cząstki mineralne i organiczne, których ciężar właściwy jest większy od ciężaru właściwego wody,
 -   zawiesiny - zwykle jest to materiał organiczny o ciężarze właściwym mniejszym od wody,
 -   roztwory - związki chemiczne wyługowane ze skał przez wodę.

 

Pomiar rumowiska

Rumowisko rzeczne mierzy się głównie metodami mechanicznymi przy użyciu tzw. łapaczek rumowiska. Są to najczęściej nylonowe siatki o odpowiednio gęstych oczkach zamocowane na aluminiowej ramie i rozpięte w nurcie rzeki, Utrzymanie przy dnie umożliwiają im aluminiowe, nierdzewne paliki.

tranru1.gif

tranru2.jpg

 

Inne metody pomiaru

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});