Menu

Rzutowanie prostokątne, cz.2

Rzuty odcinka na trzy płaszczyzny
 
Na sprawdzianach z rzutowania prostokątnego najwięcej problemu stwarza młodzieży zrozumienie zasad przenoszenia współrzędnych punktu na trzy płaszczyzny. Przestrzenne wykreślenie rzutów dowolnego odcinka AB jest dla wielu nieosiągalne. Przyczyna, jest brak przestrzennego widzenia i zrozumienia zasad rządzących rzutowaniem. Poniżej przedstawię wszystkie spotykane konfiguracje rzutów odcinka zaczepionego na osi, zaczepionego na rzutni, czy usytuowanego w przestrzeni.
 
rzuty odcinka zaczepionego na osi

   

Rys.1 AB II π2                                                                                        Rys.2 B należy do π1 π2 π3

Rys.3,4,5 Trzy różne przypadki rzutów odcinka leżącego na jednej z płaszczyzn.

rzuty odcinka zaczepionego na płaszczyźnie

   

Rys.6 Odcinek AB zaczepiony na płaszczyźnie π2                 Rys.7 Odcinek AB zaczepiony na płaszczyźnie π1

Rzuty odcinka zawieszonego w przestrzeni

   

Rys. 8 Odcinek ^ do płaszczyzny  π1                                                 Rys.9 Odcinek równoległy do π2

Rys.10 Odcinek AB skośny do wszystkich trzech płaszczyzn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});