Menu

Osadnik gnilny i drenaż rozsączający

Osadnik gnilny i drenaż rozsączający
  

356d.jpg

rys. Zasada działania osadnika gnilnego we współpracy z drenażem rozsączającym


       Drenaż rozsączający jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków (oczyszczonych w 65 %) wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

357d.jpg
       Przyjmuje się generalnie 12 mb drenażu na jednego użytkownika (stałego mieszkańca). Obciążenie hydrauliczne drenażu, w zależności od rodzaju gruntu, powinno zawierać się w granicach 0,012-0,004 m3/mb (od 4 do 12 litrów na metr bieżący na dobę).
       UWAGA: Przy terenie podmokłym lub gruncie słabo przepuszczalnym pomnożyć wymiary drenażu przez 2. Przy gruncie % 4 bardzo przepuszczalnym podzielić wymiary drenażu przez 1,5. Jedna nitka drenażowa nie powinna przekraczać 20 mb. Powyżej 10 mieszkańców - na każdego dodatkowego użytkowania dodajemy 8 mb (zamiast 12 mb). Ogólna długość drenażu nie może przekroczyć 200 mb (a najlepiej nie więcej niż 120 mb).
       Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości min. 50 cm. Może to być też łoże drenarskie, na którym ułożone zostaną nitki drenarskie w odstępnie min. 1,5 m jedna od drugiej. Rura drenarska przykryta jest geowłókniną, której brzegi zawinięte są do góry.Geowłóknina ma za zadanie:

chronienie rury drenażowej przed zamuleniem ziemią
chronienie rury drenażowej przed korzeniami
osłonę termiczną
Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego:
OPTYMALNA: 40-50 cm
MINIMALNA: 35 cm
MAKSYMALNA: 80 cm

- zalecany spadek drenażu: 1 %
- odległość między rurami drenażowymi: 1,5 m
- szerokość rowu drenarskiego: 0,5 m
- maksymalna długość nitki drenarskiej 20 m
- rura drenażowa jest nacięta tylko na odcinkach prostych
- nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system, mogą też być niezależne
 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});