Menu

Instalacje basenowe

Budowa instalacji basenowej

 

basen1.jpg

 

Basen można wybudować w domu albo w ogrodzie. W pierwszym przypadku decyzję lepiej podjąć jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a nawet projektowania domu, bo później, ze względu na konieczność przeróbek, koszty są już dużo większe. Na basen w ogrodzie można oczywiście zdecydować się później. Może on być również kryty.


Niecka


Najważniejszym elementem basenu jest niecka – zagłębiona w gruncie lub wolno stojąca. Jeśli poziom wód gruntowych na działce jest wysoki, lepiej nie budować
basenu zagłębionego. Wytrzymałość ścian i dna niecki musiałaby być wtedy na tyle duża, by po opróżnieniu basenu z wody nie doszło do ich zniszczenia na skutek parcia gruntu zwiększającego swoją objętość w wyniku zamarzania wody gruntowej. Niecka basenowa może być prefabrykowana, czyli wyprodukowana w fabryce
i przywożona w całości, bądź wykonana na miejscu. Najtrwalsze i najbardziej wytrzymałe są niecki z żelbetu, ale szybciej i łatwiej jest zamontować nieckę z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym.

 

Filtrowanie

Woda jest pobierana z basenu przez specjalne otwory w jego górnej części. Są to skimery montowane na równi z posadzką wokół basenu, aby szybko usuwać zanieczyszczenia pojawiające się na powierzchni wody. Skimery są wyposażone w sita zatrzymujące ciała stałe, takie jak liście i włosy, które znalazły się w wodzie. Pompa tłoczy wodę ze skimerów do filtra piaskowego wychwytującego drobniejsze zanieczyszczenia. Filtr ten powinien być co kilka dni płukany. Filtry zwykle wyposaża się we wskaźniki sygnalizujące przekroczenie dopuszczalnego poziomu zabrudzenia i konieczność płukania. Niekiedy zamiast filtrów piaskowych stosowane są wkłady filtrujące z kartonu lub włókniny, które czyści się bądź pierze bez konieczności kłopotliwego płukania. Przy okazji płukania z instalacji basenowej usuwa się od 0,5 do 1,5 m3 wody. Można ją wykorzystać na przykład do podlania ogrodu. Ubytek wody trzeba oczywiście uzupełnić. Przy okazji woda w basenie jest w ten sposób stopniowo wymieniana. Wymiana całkowita nie jest konieczna, ale niektórzy producenci urządzeń basenowych zalecają jej przeprowadzenie co dwa-trzy lata. Wodę wypompowuje się pompą głębinową lub opróżnia przez spust w dnie basenu.

Czyszczenie

Nie wszystkie zanieczyszczenia są wychwytywane przez skimery. Część opada na dno i dlatego co kilka dni trzeba oczyścić nieckę basenu specjalnym odkurzaczem wysysającym zanieczyszczenia. Na szczęście nie trzeba w tym celu opróżniać basenu z wody. Urządzenie zwykle jest podłączane do instalacji filtrującej wodę i wykorzystuje jej pompę. Wąż odkurzacza wsuwa się do gniazda zamontowanego w ścianie basenu lub do złącza w obudowie skimera. Są też odkurzacze działające niezależnie od  instalacji basenowej. Mogą to być urządzenia ze zdalnym sterowaniem lub samodzielnie poruszające się po dnie i ścianach niecki. Ich cena jest niestety wielokrotnie wyższa niż najprostszych odkurzaczy ręcznych.

Uzdatnianie

Jeśli chcemy mieć w basenie naprawdę czystą wodę, powinniśmy ją nie tylko filtrować, ale także uzdatniać. Na ten proces składa się dezynfekcja, koagulacjautrzymywanie właściwego odczynu pH.
Do dezynfekcji używa się związków chloru sprzedawanych w postaci płynnych preparatów, granulatu lub tabletek. Stosowane są także urządzenia wykorzystujące sól kuchenną, która dodawana jest do wody przed wpłynięciem do niecki basenu. Pod wpływem działania elektrod zamontowanych w urządzeniu wytwarza się z niej chlor. Ten sposób dezynfekcji jest tańszy niż dodawanie do wody specjalnych preparatów, ale wymaga kupienia stosunkowo drogiego urządzenia do elektrolizy. Jeszcze droższą inwestycją jest zakup urządzenia do ozonowania wody, które zapewnia skuteczniejszą dezynfekcję niż chlorowanie. Eksploatacja generatorów ozonu także jest niestety droga.
Koagulacja zapobiega mętnieniu wody w wyniku zanieczyszczenia jej substancjami niewychwytywanymi przez filtry. Po dodaniu do wody specjalnych środków chemicznych drobne cząstki tych substancji łączą się w większe, które można już odfiltrować. Oprócz tego do wody trzeba dodawać środki zapobiegające rozwijaniu się glonów. Gromadzą się one przede wszystkim w miejscach, w których woda stoi nieruchomo (między innymi dlatego woda w instalacji basenowej cały czas powinna krążyć poruszana przez pompę). Woda zanieczyszczona glonami robi się zielona, a na ścianach, dnie basenu i jego wyposażeniu powstaje śliski osad. Obecność glonów powoduje szybki rozwój bakterii i grzybów, które mogą być przyczyną chorób. Wskazane jest utrzymywaniu lekko zasadowego odczynu wody basenowej (pH około 7,5) – taka wartość zapobiega wytrącaniu się z niej wapnia, który odkłada się w postaci kamienia, gdy odczyn jest bardziej zasadowy. Jeśli natomiast odczyn będzie zbyt kwaśny, wszelkie elementy metalowe mające kontakt z wodą będą szybciej korodować. Może także dochodzić do podrażnienia oczu i skóry kąpiących się osób. Wszelkie środki chemiczne dodawane do wody mogą być dozowane ręcznie. Jest to oczywiście sposób najtańszy, ale trzeba wówczas pamiętać, by co dwa-trzy dni uzupełnić zapas środków umieszczanych w specjalnym pojemniku pływającym w wodzie (tak zwanej boi dozującej) lub w koszyku skimera. Zautomatyzowanie tej czynności umożliwiają dozowniki. Popularne i stosunkowo tanie są urządzenia zwane chloratorami. Przy ich zastosowaniu środki chemiczne uzupełnia się mniej więcej raz w miesiącu. Najbardziej zaawansowane automatyczne dozowniki są  wyposażone w urządzenia mierzące stężenie chloru oraz wartość pH wody i na podstawie pomiaru samoczynnie dozują odpowiednią ilość preparatów.

Atrakcje

Korzystanie z basenu staje się bardziej atrakcyjne, gdy wyposaży się go w dodatkowe akcesoria. Przeciwprąd to urządzenie wytwarzające silny strumień wody,
co sprawia, że basen wydaje się dłuższy, niż jest w rzeczywistości, jeśli płynie się przeciwnie do kierunku strumienia. Urządzenie ma własną pompę, możliwość domieszania powietrza i regulację intensywności strumienia pozwalającą na dostosowanie jej do prędkości, z jaką chcemy płynąć.
W ścianach albo w dnie basenu można też zainstalować dysze do hydromasażu, a nad lustrem wody bicze wodne, które w zależności od typu wylewek dają różne kształty strumienia wody. Za sprawą kurtyny wodnej w basenie może się pojawić efekt wodospadu. Bardzo efektownie wygląda basen podświetlony różnokolorowymi lampami zainstalowanymi pod wodą

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});