Menu

Rodzaje instalacji wodociągowych

Podział instalacji wodociągowych

 

Ze względu na przeznaczenie instalacje wodociągowe możemy podzielić na:

- instalacje wody pitnej

- instalacje wody gaśniczej

- instalacje basenowe

- instalacje nawadniające

- instalacje wody technologicznej (np. do płukania)

Ze względu na rodzaj wody:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

     - z cyrkulacją

     - bez cyrkulacji

     - z mieszaczem miejscowym

     - z mieszaczem centralnym

Ze względu na sposób zasilania:

- instalacje zasilane z sieci wodociągowej

- instalacje zasilane z ujęcia własnego

   - głębinowego

   - powierzchniowego

Ze względu na ilość stref zasilania:

- instalacje jednostrefowe (pracujące pod ciśnieniem wody w sieci)

- instalacje wielostrefowe (z podnoszeniem ciśnienia wody w strefach przy użyciu hydroforu lub pomp)

Ze względu na sposób rozprowadzenia przewodów:

- instalacje z rozdziałem górnym

- instalacje z rozdziałem dolnym

a także:

- instalacje rozdzielaczowe, szeregowe, równoległe

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});