Menu

Normy dotyczące energetyki wodnej

PN-EN 60041:1999 Badania odbiorcze przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych celem określenia hydraulicznych parametrów ruchowych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych
PN-EN 60193:2002 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze
PN-EN 60308:2005 Turbiny wodne -- Badanie układów regulacji
PN-EN 60308:2007 Turbiny wodne -- Badania układów regulacji
PN-EN 60609-1 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-1:2005 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-1:2007 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Ocena erozji kawitacyjnej -- Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach
PN-EN 60609-2:2002 Ocena uszkodzeń kawitacyjnych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych -- Część 2: Turbiny Peltona
PN-EN 61362 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych
PN-EN 61362:2002 Przewodnik dotyczący specyfikacji technicznej układów sterowania turbin wodnych
PN-EN 61362:2004 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych
PN-EN 61850-7-410:2008 Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 7-410: Elektrownie wodne -- Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania

PN-EN 61850-7-410:2013-06/A1:2016-06 Wersja angielska Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji
przedsiębiorstw elektroenergetycznych -- Część 7-410: Podstawowa struktura komunikacyjna -- Elektrownie
wodne -- Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania
PN-EN 62256:2017-10 - wersja angielskaTurbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych
PN-EN 62270 Automatyka elektrowni wodnej. Wytyczne do sterowania komputerowego
PN-EN 62270:2005 Automatyka elektrowni wodnej -- Wytyczne do sterowania komputerowego
PN-EN 62270:2006 Automatyka elektrowni wodnej -- Wytyczne do sterowania komputerowego

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});