Menu

Normy z wentylacji i klimatyzacji

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania
PN-87/B-03433 Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania
PN-B-03433:1987 Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania
PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelność -- Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych;
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary
PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN ISO 10211:2017-09 - wersja angielska Mostki cieplne w budownictwie -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe 
PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
PN-EN 12101-2:2017-05  - wersja angielska Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
PN-EN 12101-3:2015-10 Wersja angielska Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)
 PN-EN 12102:2014-01 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN 12237:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2013 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; (oryg.); (gr. cen. X)
PN-EN 12735-1:2016-08  - wersja polska Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07  - wersja angielska Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych
 PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07  - wersja angielska Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania

PN-EN ISO 12759:2015-09 Wersja angielska Wentylatory -- Klasyfikacja sprawności wentylatorów
PN-EN 13030:2002 Wentylacja w budynkach -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13053 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
PN-EN 13141-1:2004 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
PN-EN 13141-10:2008 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
PN-EN 13141-2:2004 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 2: Nawiewne i wywiewne urządzenia końcowe
PN-EN 13141-2:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
PN-EN 13141-3:2017-07  - wersja angielska Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach
PN-EN 13141-5 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
PN-EN 13141-5:2005 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 5: Zewnętrzne urządzenia dachowe
PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
PN-EN 13141-6:2015-01 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach
PN-EN 13141-7:2004 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych
PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń
PN-EN 13141-9:2008 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 9: Nawiewniki powietrza zewnętrznego regulowane w zależności od poziomu wilgotności
PN-EN 13141-11:2015-07 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów
do wentylacji mieszkań -- Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej
PN-EN 13142:2013-08 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania
PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich
PN-EN 13181:2002 Wentylacja budynków -- Elementy końcowe -- Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki podłogowe -- Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-EN ISO 13350:2015-11 Wersja angielska Wentylatory -- Badanie właściwości użytkowych wentylatorów strumieniowych 
PN-EN 13403:2004 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonana z płyt izolacyjnych
PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych
PN-EN 13465:2004 Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach
PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
PN-EN 13771-1:2017-02 - wersja angielska Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji ziębniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 1: Sprężarki ziębnicze
PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 14134 Wentylacja budynków -- Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań
PN-EN 14134:2004 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości i prawidłowości działania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych
PN-EN 14134:2008 Wentylacja budynków -- Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań
PN-EN 14239:2004 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Pomiar pola powierzchni sieci przewodów
PN-EN 14240:2004 Wentylacja budynków -- Sufity chłodzące -- Badanie i wzorcowanie
PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynków -- Nawiewniki i wywiewniki -- Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych
PN-EN 14511-3:2013-12 Wersja angielska Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań
PN-EN 14518:2005 Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących
PN-EN 14799:2007 Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza -- Terminologia
PN-EN 14986:2017-02 - wersja angielska Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych
PN-EN 15116:2008 Wentylacja budynków -- Belki chłodzące -- Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących
PN-EN 15218:2013-12 Wersja angielska Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badan, metody badan i wymagania
PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji
PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji
PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków -- Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej
PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków -- Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji
PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynków -- Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń

PN-EN 15316-3:2017-06  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6
 
PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków -- Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach 

PN-EN 15500-1:2017-07  - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji -- Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego -- Moduły M3-5, M4-5, M5-5
PN-EN 15665:2012 Wentylacja budynków -- Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań
PN-EN 16211:2015-08 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Pomiar przepływu powietrza w warunkach polowych -- Metody

PN-EN 16282-1:2017-09 - wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 1: Ogólne wymagania włącznie z metodą obliczeń  
PN-EN 16282-5:2017-09 - wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 5: Kanały wentylacyjne; Projektowanie i wymiarowanie  
PN-EN 16282-7:2017-09 - wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych  i
PN-EN 16282-8:2017-09 - wersja angielska Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 8: Instalacje do oczyszczania oparów z gotowania; Wymagania i badania 

PN-EN 16573:2017-03 - wersja angielska Wentylacja budynków -- Badania właściwości elementów składowych budynków mieszkalnych -- Wielofunkcyjne urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne do budynków jednorodzinnych zawierające pompę ciepła

PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)2017-09-26KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji

PN-EN 16798-5-1:2017-07  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie

PN-EN 16798-5-2:2017-09 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) -- Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie 

PN-EN 16798-7:2017-07  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)
 PN-EN 16798-9:2017-07  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 9: Metody obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-9) -- Postanowienia ogólne

PN-EN 16798-13:2017-07  - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Część 13: Moduł M4-8 -- Obliczenia systemów chłodzących -- Wytwarzanie

PN-EN 16798-15:2017-07 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 15: Obliczenia systemów chłodzących (Moduł M4-7) -- Magazynowanie

PN-EN 16798-17:2017-07 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)

PN-EN 1751:2014-03 Wersja angielska Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne
PN-EN 60335-2-88:2003 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
PN-EN 779 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych
PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów filtracyjnych
PN-EN 810:2001 Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badania w warunkach znamionowych, znakowanie, wymagania eksploatacyjne i arkusz danych technicznych
PN-EN ISO 12759:2015-09 Wersja angielska Wentylatory -- Klasyfikacja sprawności wentylatorów
PN-EN ISO 5801:2017-12 - wersja angielska Wentylatory -- Badanie właściwości użytkowych z zastosowaniem stanowisk znormalizowanych
 PN-EN ISO 5802:2008/A1:2015-07 Wersja angielska Wentylatory przemysłowe -- Badania charakterystyk
działania w miejscu zainstalowania
PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- Wymagania dotyczące czystości powietrza
PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM)     
PN-EN ISO 16890-2:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza          
PN-EN ISO 16890-3:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 3: Określanie skuteczności filtracji metodą grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w zależności od masy zatrzymywanego pyłu      
PN-EN ISO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 4: Metoda kondycjonowania mająca na celu wyznaczenie minimalnej badawczej skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek      
PN-V-68000:2000 Wentylacja mechaniczna -- Urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochrony zbiorowej -- Wymagania ogólne
 
 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});