Menu

Redukcje średnicy

REDUKCJE ŚREDNICY

 

W przypadku redukcji średnic rur przewodowych należy stosować zwężki preizolowane. Zwężki należy projektować za trójnikami oraz za przewidywanym w przyszłości ewentualnymi miejscami odgałęzień od sieci rysunek R-8.

Projektując redukcję średnicy na rurociągach
preizolowanych należy pamiętać o przeanalizowaniu
skokowego wzrostu naprężeń w rurze stalowej
o mniejszej średnicy, który jest proporcjonalny do
stosunków powierzchni przekroju rur stalowych –
rysunek R-9.
Ponadto przy stosowaniu zwężki, należy pamiętać
aby:
- nie wykonywać na jednej zwężce zmiany
średnicy o więcej niż dwie dymensje średnicy
nominalnej rury przewodowej ,
- w przypadku rurociągów unieruchomionych
przez grunt, w których występują naprężenia zbliżone
do dopuszczalnych nie należy wykonywać na jednej
zwężce redukcji większej niż jedna dymensja
a ponadto należy pamiętać o konieczności
wykonania "strefy kompensacyjnej" z poduszek
piankowych wokół zainstalowanego elementu
preizolowanego.

UWAGA!
- W przypadku konieczności stosowania
większych redukcji należy stosować rzeczywiste
punkty stałe – rysunek R-10. - lub trójniki odgałęzienia.

R-10. Rzeczywisty punkt stały w miejscu zainstalowania zwężki preizolowanej

 

    

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});