Menu

Normy z sieci i instalacji gazu

PN-EN 88-1+A1:2016-06 Wersja angielska Regulatory ciśnienia i związane z nimi urządzenia
zabezpieczające do urządzeń gazowych -- Część 1: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do 50 kPa włącznie
PN-EN 125+A1:2016-02 Wersja angielska Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających paliwa gazowe -- Termoelektromagnetyczne urządzenia nadzoru płomienia
PN-EN 257:2013 Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających paliwa gazowe; (gr. cen. R)
2. PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie - Część 1: Stale (oryg)
PN-EN 298:2012 Automatyczne układy sterowania przeznaczone do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe lub paliwa ciekłe; (oryg.); (gr. cen. U)
PN-EN 331:2016-04
 - wersja polska Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07 Wersja polska Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar
PN-EN 416-1:2012 Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo; (gr. cen. XB) 
4. PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa - Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg)
5. PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady ogólne
6. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Zasady ogólne
7. PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe (oryg)
8. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje typów armatury
9. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa – Terminologia – Definicje elementów armatury
10. PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa - Terminologia – Definicje terminów
11. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych
PN-EN 969:2012 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów -- Wymagania i metody badań
12. PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe
13. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 2: Kołnierze żeliwne
14. PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi (oryg)
15. PN-EN 1092-4:2005 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium 
16. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodyka (oryg)
PN-EN 1196:2011 Wersja polska Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza
17. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba łamania
18. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych
19. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia - Elementy rurociągów - Definicja i dobór PN
20. PN-EN 1349:2010 Armatura sterująca procesami przemysłowymi (oryg)
PN-EN 1359:2017-11 - wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze miechowe
23. PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali
PN-EN 1440:2016-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa 
24. PN-EN 1473:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego - Projektowanie instalacji lądowych
25. PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemysłowa - Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki - Część 1: Stale określone w normach europejskich
26. PN-EN 1503-2:2003 Armatura przemysłowa - Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki - Część 2: Stale nie określone w normach europejskich
27. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek
28. PN-EN 1514-1:2001/Ap:2002 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek
29. PN-EN 1514-2:2008 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych
30. PN-EN 1514-3:2001 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką PTFE
31. PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych
32. PN-EN 1514-4:2001/Ap1:2002 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN - Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i niemetalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych
33. PN-EN 1515-1 : 2002 Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 1: Dobór śrub i nakrętek
34. PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 2: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN
35. PN-EN 1515-3:2005 Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 3: Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem klasy (oryg)
36. PN-EN 1515-4:2010 Kołnierze i ich połączenia - Śruby i nakrętki - Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (oryg)
37. PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne (oryg)
PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury
PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki
40. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura (oryg)
41. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
42. PN-EN 1562:2012 Odlewnictwo - Żeliwo ciągliwe (oryg)
43. PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo - Żeliwo sferoidalne (oryg)
44. PN-EN 1591-1+A1:2009 Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)
45. PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010 Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)
46. PN-EN 1591- 1+A1:2009/AC:2011 Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 1: Metoda obliczeniowa (oryg)
47. PN-EN 1591-2:2008 Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 2: Parametry uszczelek (oryg)
PN-EN 1594:2014-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 1643:2014-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące dla palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe -- Zaworowe systemy potwierdzające dla automatycznych zaworów odcinających
49. PN-EN 1759-1:2005 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy - Część 1: Kołnierze stalowe NPS od ¼ do 24 (oryg)
50. PN-EN 1759-3:2008 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe dorur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem klasy - Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi
51. PN-EN 1759-4:2008 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek łączników i osprzętu z oznaczeniem klasy - Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium
52. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze < lub = 5 bar - Zalecenia funkcjonalne
53. PN-EN 1776:2002 Systemy dostawy gazu - Stacje pomiarowe gazu ziemnego - Wymagania funkcjonalne
PN-EN 1854:2010 Wersja polska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe
PN-EN 1854:2010/Ap1:2013-06 Wersja angielska Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń
spalających gaz
54. PN-EN 1918- 5:2001 Systemy dostawy gazu – Podziemne magazynowanie gazu - Zalecenia funkcjonalne dotyczące urządzeń powierzchniowych
55. PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa - Kurki kulowe stalowe
56. PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa - Zasuwy stalowe i staliwne (oryg)
57. PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi
58. PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi
59. PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 4-3: Rurociągi
60. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
61. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A
62. PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań B
63. PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem
64. PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej
65. PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej
66. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości
67. PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych
68. PN-EN 10222-1:2000/A1:2004 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych
69. PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie
70. PN-EN 10226-2:2007 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - Część 2: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty stożkowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie
71. PN-EN 10250-1:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 1: Wymagania ogólne
72. PN-EN 10250-2:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne
73. PN-EN 10253-1:2006 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 1: Stal węglowa do przeróbki plastycznej ogólnego przeznaczenia bez specjalnych wymagań dotyczących kontroli
74. PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli
75. PN-EN 10288:2003 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Zewnętrznie wytłaczane, dwuwarstwowe powłoki polietylenowe
76. PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym
77. PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym
78. PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Materiały bitumiczne nanoszone na gorąco na powłoki zewnętrzne
79. PN-EN 10301:2006 Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie i przybrzeżne - Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji
80. PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
81. PN-EN 10329:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki zewnętrzne złącz montażowych
82. PN-EN 10339:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki wewnętrzne z żywicy epoksydowej nanoszonej w stanie ciekłym dla ochrony przed korozją
 PN-EN 12007-1:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym
do 16 bar włącznie -- Cześć 1: Ogólne wymagania funkcjonalne
 PN-EN 12007-2:2013-02/Ap1:2014-05 Wersja angielska Systemy dostawy gazu -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 2: Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)
 PN-EN 12007-3:2015-09 - wersja polska Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali
 PN-EN 12007-4:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Cześć 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji
PN-EN 12007-5:2014-07 Wersja angielska Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu
roboczym do 16 bar włącznie -- Część 5: Przyłącza -- Specyficzne wymagania funkcjonalne
87. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe
 PN-EN 12186:2015-02 Wersja angielska Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne
 PN-EN 12261:2018-06 - wersja angielska Gazomierze -- Gazomierze turbinowe
91. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe (oryg)
92. PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa - Badania armatury metalowej - Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania dodatkowe (oryg)
  94. PN-EN 12279:2004/A1:2007 Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – Wymagania funkcjonalne
95. PN-EN 12308:2007 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego (LNG) – Badania przydatności uszczelek przeznaczonych do połączeń kołnierzowych używanych w rurociągach LNG
PN-EN 12327:2013-02 Wersja polska Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne
97. PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze - Przeliczniki - Część 1: Przeliczanie objętości (oryg)
98. PN-EN 12405-2:2012 Gazomierze - Przeliczniki - Część 2: Przeliczanie energii (oryg)
PN-EN 12405-3:2016-04 Wersja angielska Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 3: Komputer przepływu
99. PN-EN 12474:2009 Ochrona katodowa rurociągów podmorskich
PN-EN 12480:2015-07- wersja polska Gazomierze -- Gazomierze rotorowe 
102. PN-EN 12495:2009 Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych
103. PN-EN 12516-1:2010 Armatura przemysłowa - Wytrzymałość obudowy - Część 1: Metoda tabelaryczna do obudów stalowych armatury
104. PN-EN 12516-2:2009 Armatura przemysłowa - Wytrzymałość obudowy - Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów stalowych armatury
105. PN-EN 12516-3:2007 Armatura przemysłowa - Wytrzymałość obudowy - Część 3: Metoda doświadczalna
106. PN-EN 12516-4:2010 Armatura przemysłowa - Wytrzymałość obudowy - Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal
107. PN-EN 12560-1:2002 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek
108. PN-EN 12560-2:2002 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy - Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych
109. PN-EN 12560-3:2003 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy - Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką z PTFE
110. PN-EN 12560-4:2003 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy - Część 4: Uszczelki faliste płaskie lub wielokrawędziowe metalowe z wypełnieniem do kołnierzy stalowych
111. PN-EN 12560-5:2003 Kołnierze i ich połączenia - Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy - Część 5: Metalowe pierścienie uszczelniające do kołnierzy stalowych
112. PN-EN 12567:2004 Armatura przemysłowa - Armatura zaporowa do ciekłego gazu ziemnego (LNG) – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające
113. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa - Metoda ustalania wielkości elementu napędowego
PN-EN 12583:2014-06 Wersja angielska Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne
115. PN-EN 12627:2002 Armatura przemysłowa - Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego
116. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne
117. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach - Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów
118. PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego (oryg)
PN-EN 13175:2015-03 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)
119. PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrożone wybuchem - Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
120. PN-EN 13463-1:2010 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
121. PN-EN 13463-3:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”
122. PN-EN 13463-5:2011 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c” (oryg)
123. PN-EN 13463-6:2006 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”
124. PN-EN 13480–3:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia (oryg)
PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04 Wersja angielska Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 4: Wykonanie i montaż
126. PN-EN 13480–5:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania (oryg)
127. PN-EN 13480–6:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych (oryg)
128. PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej
PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne
129. PN-EN 13645:2008 Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego - Projektowanie instalacji lądowych ze zbiornikami magazynowymi o ładowności od 5 t do 200 t
130. PN-EN 13709:2010 Armatura przemysłowa - Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne (oryg)
PN-EN 13774:2013-07   Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne
132. PN-EN 13787:2009 Elastomery stosowane w reduktorach ciśnienia gazu i współpracujących urządzeniach zabezpieczających o ciśnieniu wejściowym do 100 bar
133. PN-EN 13942:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych - Zawory na rurociągach (oryg)
PN-EN 14129:2014-06 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG
PN-EN 14141:2013-11 Wersja angielska Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -- Wymagania eksploatacyjne i badania Data publikacji: 2013-11-14
135. PN-EN 14161:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Rurociągowe systemy przesyłowe (oryg)
136. PN-EN 14163:2005 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów
137. PN-EN 14163:2005/AC:2006 Przemysł naftowy i gazowniczy – Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów
138. PN-EN 14236:2010 Gazomierze domowe ultradźwiękowe
PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar
PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07 Wersja polska Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar
PN-EN 14459:2016-03 Wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny 
142. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych
PN-EN 14570:2014-08 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Osprzęt naziemnych i podziemnych zbiorników do LPG
143. PN-EN 14870-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy - Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych - Część 1: Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego (oryg)
144. PN-EN 14870-2:2007 Przemysł naftowy i gazowniczy - Odprowadzenia, połączenia oraz kołnierze systemów rurociągów przesyłowych - Część 2: Połączenia
145. PN-EN 14870-3:2009 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łączniki doprowadzające, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych - Część 3: Kołnierze
146. PN-EN 15001-1:2009 Infrastruktura gazowa – Układy rurowe instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych - Część 1 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla projektowania, materiałów, budowy, kontroli (oryg)
147. PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa – Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych – Część 2 Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji
148. PN-EN 15233:2009 Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchem
149. PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej
150. PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par (oryg)
PN-EN 16125:2016-04 Wersja angielska Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układy rurociągów i ich mocowania -- Faza ciekła i faza gazowa LPG
PN-EN 16348:2013-10 Wersja polska Infrastruktura gazowa -- System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) dla infrastruktury przesyłowej gazu i System Zarządzania Integralnością Rurociągu (PIMS) dla gazociągów przesyłowych -- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 16436-1+A1:2016-04 Wersja angielska Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do
stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury
PN-EN 16617:2015-07 Wersja angielska Przewody rurowe -- Zespoły falistych przewodów giętkich metalowych
do gazu palnego -- Wymagania eksploatacyjne, badania i cechowanie
PN-EN 16830:2017-05  - wersja angielska Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą
151. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu stałego
152. PN EN 50443:2012 Skutki zakłóceń elektromagnetycznych w rurociągach wywoływane oddziaływaniem wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i/lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego (oryg)
PN-EN 50465:2015-08 Wersja angielska Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW
153. PN-EN 50495:2010 Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem (oryg)
154. PN-EN 60079-0:2009 Atmosfery wybuchowe - Część 0: Sprzęt - Podstawowe wymagania (oryg)
155. PN-EN 60079-1:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”
156. PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”
157. PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”
158. PN-EN 60079-6:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”
159. PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”
160. PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1 Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe (oryg)
161. PN-EN 60079-11:2012 Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i” (oryg)
162. PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)
163. PN-EN 60079-17:2008/AC:2008 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg)
164. PN-EN 60079-18:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”
165. PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe Część 25: Systemy iskrobezpieczne (oryg)
166. PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 29-1: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych
167. PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych (oryg)
168. PN-EN 60534-1:2005 Przemysłowe zawory regulacyjne - Część 1 Terminologia i postanowienia ogólne (oryg)
169. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne (oryg)
170. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem (oryg)
171. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach (oryg)
172. PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie – Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
173. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 
174. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości
175. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości
176. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości
177. PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4
178. PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4
179. PN-EN ISO 4126-1:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa
180. PN-EN ISO 4126-2:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa
181. PN-EN ISO 4136:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych (oryg)
182. PN-EN ISO 5167-1:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne
183. PN-EN ISO 5167-2:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 2: Kryzy
184. PN-EN ISO 5167-3:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 3: Dysze i dysze Venturiego
185. PN-EN ISO 5167-4:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym – Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego.
PN-EN ISO 5172:2008/A1:2012 Sprzęt do spawania gazowego -- Palniki do spawania, podgrzewania i cięcia gazowego -- Wymagania techniczne i badania; (oryg.); (gr. cen. C)
186. PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)
187. PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie (oryg)
188. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
189. PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
190. PN-EN ISO 6141:2010 Analiza gazu – Wymagania dotyczące certyfikatów dla gazów wzorcowych i gazowych mieszanin
191. PN-EN ISO 6143:2010 Analiza gazu – Metody porównawcze do określania i sprawdzania składu gazowych mieszanin wzorcowych
192. PN-EN ISO 6145-1:2011 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 1:Metody oznaczania
193. PN-EN ISO 6145-5:2012 Analiza gazu – Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych – Część 5: Kapilarne urządzenia do wzorcowania
194. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)
195. PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale - Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
196. PN-EN ISO 6974-1:2012 Gaz ziemny - Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 1: ogólne wytyczne i obliczanie składu (oryg)
197. PN-EN ISO 6974-2:2012 Gaz ziemny - Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 2: Statystyczne opracowanie wyników (oryg)
198. PN-EN ISO 6974-5:2006 Gaz ziemny – Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności – Część 5: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z trzema kolumnami
199. PN-EN ISO 6976:2008 Gaz ziemny - Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu
200. PN-EN ISO 8491:2005 Metale Rury - Próba zginania
201. PN-EN ISO 8492:2005 Metale Rury - Próba spłaszczania
202. PN-EN ISO 8493:2005 Metale Rury - Próba roztłaczania
203. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
204. PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok (oryg)
205. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni
206. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związanej z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem
207. PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie
208. PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali
209. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym
210. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących (oryg)
211. PN-EN ISO 10101-1:2011 Gaz ziemny - Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera - Część 1: Wprowadzenie (oryg)
212. PN-EN ISO 10101-2:2011 Gaz ziemny - Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera - Część 2: Metoda miareczkowa (oryg)
213. PN-EN ISO 10101-3:2011 Gaz ziemny - Oznaczenie zawartości wody Karla Fischera - Część 3: Metoda kulometryczna (oryg)
214. PN-EN ISO 10497:2010 Badania armatury - Wymagania dotyczące próby ogniowej (oryg)
PN-EN ISO 11623:2016-04 Wersja angielska Butle do gazów -- Butle kompozytowe -- Okresowa kontrola i badanie
215. PN-EN ISO 10715:2005 Gaz ziemny - Wytyczne pobierania próbek
216. PN-EN ISO 10723:2005 Gaz ziemny – Ocena działania procesowych układów analitycznych
217. PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 1: Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulicznej (oryg)
218. PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości (oryg)
219. PN-EN ISO 10893-3:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 3: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)
220. PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 6 Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)
221. PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg)
222. PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień (oryg)
223. PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10 Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)
224. PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg)
PN-EN ISO 10961:2012 Butle do gazów -- Wiązki butli -- Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola;
PN-EN ISO 11299-1:2013-06 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 11299-3:2013-07 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi 
225. PN-EN ISO 12213-1:2011 Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości – Część 1: Wprowadzenie wytyczne
226. PN-EN ISO 12213-2:2010 Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 2: Obliczenia z zastosowaniem składu molowego (oryg)
227. PN-EN ISO 12213-3:2011 Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 3: Obliczenia z zastosowaniem właściwości fizycznych
228. PN-EN ISO 13443:2008 Gaz ziemny - Standardowe warunki odniesienia
229. PN-EN ISO 13686:2010 Gaz ziemny – Określanie jakości
PN-EN ISO 13734:2014-04 Wersja angielska Gaz ziemny -- Organiczne związki stosowane jako środki nawaniające -- Wymagania i metody badań
231. PN-EN ISO 14224:2010 Przemysł naftowy petrochemiczny i gazowniczy – Gromadzenie i wymiana danych dotyczących niezawodności i konserwacji sprzętu
232. PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność
233. PN-EN ISO 15403-1:2010 Gaz ziemny - Gaz ziemny jako sprężone paliwo do pojazdów - Część 1 Określenie jakości
234. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogólne
235. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania - Część 1 Spawanie łukowe,
236. PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu
237. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu
238. PN-EN ISO 15614- 1:2008/A2:2012 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu (oryg)
239. PN-EN ISO 15761:2005 Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego
240. PN-EN ISO 16664:2008 Analiza gazu – Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi – Wytyczne (oryg)
PN-EN ISO 16960:2015-01 - wersja polska Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Oznaczanie całkowitej siarki metodą mikrokulometrii oksydacyjnej
PN-ISO 17089-2:2017-06  - wersja polska Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych -- Gazomierze ultradźwiękowe -- Część 2: Gazomierze do zastosowań przemysłowych
241. PN-EN ISO 17273:2011 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne
242. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie wizualne złączy spawanych (oryg)
PN-EN ISO 17778:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Kształtki, zawory i wyposażenie pomocnicze -- Określenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu gazu a spadkiem ciśnienia
243. PN-EN ISO 19739:2010 Gaz ziemny – Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej
PN-EN ISO 21007-2:2013-07 Wersja angielska Butle do gazów -- Identyfikacja i znakowanie z użyciem
technologii częstotliwości radiowych -- Cześć 2: Schematy liczbowe używane w identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych
244. PN-EN ISO 21809-1:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 1 Powłoki poliolefinowe (3 warstwowe PE i 3 warstwowe PP) (oryg)
245. PN-EN ISO 21809-2:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 2: Nakładane termicznie powłoki epoksydowe
PN-EN ISO 21809-3:2016-05 Wersja angielska Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne
rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 3: Powłoki złączy polowych
246. PN-EN ISO 21809-5:2010 Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych – Część 5: Zewnętrzne powłoki betonowe (oryg)
PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05 Wersja angielska Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli
247. PN-EN ISO-22825:2012 Badanie nieniszczące spoin – Badanie ultradźwiękowe – Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu (oryg)
PN-EN ISO 23553-1:2014-07 Wersja angielska Urządzenia sterujące i zabezpieczające palników olejowych --Wymagania szczegółowe -- Część 1: Zawory automatyczne i półautomatyczne
248. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania
249. PN-ISO 9843:2012 Schłodzone lekkie węglowodory płynne – Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego – Metody ciągłe i okresowe
PN-ISO 17089-1:2013 Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych -- Gazomierze ultradźwiękowe -- Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych; (gr. cen. XA) 
250. PN-ISO 20765-1:2010 Gaz ziemny - Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych – Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych
251. PN-ISO 23874:2012 Gaz ziemny – Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów
252. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
253. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
254. PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
255. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne
256. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 2: Dokumentacja wspomagająca
257. PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34 Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg)
258. PKN-ISO/TS 16922:2012 Gaz ziemny – Wytyczne nawaniania gazów
259. PKN-ISO/TR 11150:2012 Gaz ziemny – Temperatura punktu rosy węglowodorów i zawartość węglowodorów
260. PN-B-01530:1969 Gazownictwo - Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie - Oznaczenie na planach i mapach
261. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
262. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny - Ocena jakości 
263. PN-C-04752:2011 Gaz ziemny - Jakość gazu w sieci przesyłowej
264. PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
265. PN-E -05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne
266. PN-E -05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Ochrona obostrzona
267. PN-E -05003-05:1986 Ochrona przed korozją – Ochrona katodowa - Anody galwaniczne – Wymagania i badania
268. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby rurociągów
269. PN-M-34511:1994 Gazociągi i instalacje gazownicze - Reduktory o przepustowości do 60 m3/h na ciśnienie średnie - Wymagania i badania
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});