Menu

Egzamin zawodowy

1. Wymagania dla stanowisk.

2. Informator o  egzaminie

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z177_311930_tuiseo.pdf

Wymagania dla stanowisk

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

B.21.

Montaż urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń

i systemów energetyki

odnawialnej

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1.      Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wymagania dotyczące stanowiska egzaminacyjnego:

 • usytuowane w jednym lub kilku pomieszczeniach warsztatów szkolnych lub jako stanowiska szkoleniowe w hali przedsiębiorstwa produkcyjnego;
 • oświetlenie naturalne,
 • oświetlenie sztuczne ogólne (500 lx),
 • posadzka równa łatwo zmywalna, antypoślizgowa (np. lastryko, terakota, jastrych cementowy),
 • ściany w jasnym kolorze,
  • minimalna powierzchnia i wysokość pomieszczenia niezbędna dla pojedynczego stanowiska o wielkości pozwalającej na wykonanie zadania egzaminacyjnego zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, bhp, ochrony środowiska,
 • wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów:
  • instalacja elektryczna zasilana  napięciem 230/400V prądu przemiennego z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażona w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny,
  • autotransformator,
  • instalacja wody zimnej i ciepłej,
  • instalacja kanalizacyjna ze zlewem jednokomorowy ze stali nierdzewnej,
  • instalacja sprężonego powietrza niskiego ciśnienia,
  • wentylacja nawiewno-wywiewna typu grawitacyjnego,
  • wentylacja nawiewno-wywiewna ze wspomaganiem mechanicznym,
  • ogrzewanie co,
 • wykaz środków do udzielania pomocy przedmedycznej:
  • ogólnodostępna apteczka pierwszej pomocy z instrukcją i sposobem użycia leków,
 • wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, elektronarzędzi,
  • okulary ochronne, rękawice robocze, odzież robocza, obuwie robocze,
  • pracownia powinna być wyposażona w środki gaśnicze dobrane do rodzaju zagrożeń.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne).

2.      Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

-        magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt

-        „kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

l.p.

Nazwa

Istotne funkcje - parametry techniczno–eksploatacyjne/uwagi

Liczba na 1 zdającego

Liczba urządzeń w OE

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia

1.       

zespół przygotowania powietrza (sprężarka)

230V, 6 bar

1 szt.

 

 1.  

stół ślusarski

600÷1400 mm

uwaga: wielkość proponowana

1 szt.

 

 1.  

stół montażowy

600÷1400 mm

uwaga: wielkość proponowana

1 szt.

 

 1.  

imadło ślusarskie

z wymiennymi wkładkami szczękowymi

1 szt.

 

 1.  

imadło instalatorskie do rur

np. typu Pionier

1 szt.

 

 1.  

szlifierka kątowa 

do cięcia metali i rur, np. o mocy  850W i tarczą d115 mm

1 szt.

 

 1.  

maszyna do zgrzewania doczołowego wraz z płytą grzewczą  i strugiem

do rur o średnicy do 63 mm

uwaga: strug ręczny lub elektryczny

1 szt.

 

 1.  

zgrzewarka elektrooporowa  z automatycznym trybem pracy

do rur o średnicy do 63 mm

1 szt.

 

 1.  

zgrzewarka polifuzyjna

do rur 16-63 mm

1 szt.

 

 1.  

wiertarka udarowa

moc minimalna 500 W

1 szt.

 

 1.  

wkrętarka elektryczna

moc 500 W

1 szt.

 

 1.  

stacja lutownicza

24V/60W

1 szt.

 

 1.  

pompa  do napełniania instalacji wodą z oprzyrządowaniem

parametry dostosowane do rodzaju instalacji

1 szt.

 

 1.  

pompa do napełniania instalacji glikolem z oprzyrządowaniem

parametry dostosowane do instalacji

1 szt.

 

narzędzia, sprzęt

 1.  

przecinak rolkowy do rur z tworzyw sztucznych

dla rur o średnicy do 63 mm

1 szt.

 

 1.  

obcinak nożycowy z fazownikiem

10÷63 mm

1 szt.

 

 1.  

giętarka do rur ręczna

zakres 10÷25 mm

1 szt.

 

 1.  

piła ręczna do kątowego cięcia rur

 

1 szt.

 

 1.  

kalibrator do rur

dopasowany do rur

1 szt.

 

 1.  

gwintownica ręczna

do rur do 25 mm

1 szt.

 

 1.  

zaciskarka ręczna do rur z tworzyw sztucznych

do rur 10÷32 mm

1 szt.

 

 1.  

wiertła do betonu

zestaw – 8 sztuk

1 zestaw

 

 1.  

wiertła do drewna

zestaw – 8 sztuk

1 zestaw

 

 1.  

wiertła do metalu

zestaw – 8 sztuk

1 zestaw

 

 1.  

szczotki do czyszczenia rur

10-22 mm

zestaw – 5 sztuk

1 zestaw

 

 1.  

palnik do lutowania miękkiego i twardego z oprzyrządowaniem

 

1 szt.

 

 1.  

zaciskarka do rur miedzianych

10÷22 mm

1 szt.

 

 1.  

sprężyny do gięcia rur

10÷16 mm

1 szt.

 

 1.  

klucze płaskie

6 – 32 mm

zestaw – 12 sztuk

1 zestaw

 

 1.  

wkrętaki płaskie

zestaw – 3 sztuki

1 zestaw

 

 1.  

 wkrętaki krzyżakowe

zestaw – 3 sztuki

1 zestaw

 

 1.  

szczypce uniwersalne

 

1 szt.

 

 1.  

klucz paskowy

do średnic do 50 mm

1 szt.

 

 1.  

klucze nasadowe

10-20 mm

1 zestaw

 

 1.  

klucze nastawne

16-50 mm

1 zestaw

 

 1.  

ołówek do pisania na tworzywie sztucznym

 

1 szt.

 

 1.  

ołówek stolarski

 

1 szt.

 

 1.  

praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych

 

1 szt.

 

 1.  

piłka do metalu

 

1 szt.

 

 1.  

wkrętaki elektrotechniczne płaskie

izolowane 1000 v

1 komplet

 

 1.  

wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe

izolowane 1000 v

1 komplet

 

 1.  

szczypce monterskie uniwersalne

izolowane 1000 v

1 szt.

 

 1.  

szczypce płaskie

izolowane 1000 v

1 szt.

 

 1.  

szczypce boczne do cięcia przewodów

izolowane 1000 v

1 szt.

 

 1.  

nóż do zdejmowania płaszcza zewnętrznego

 

1 szt.

 

 1.  

przyrząd do ściągania izolacji z przewodów

 

1 szt.

 

 1.  

automatyczne cęgi do zdejmowania izolacji

 

1 szt.

 

 1.  

butla gazowa

 

1 szt.

 

aparatura kontrolno-pomiarowa

 1.  

przymiar taśmowy

2 m

1 szt.

 

 1.  

poziomica

100 cm

1 szt.

 

 1.  

suwmiarka

25 mm

1 szt.

 

 1.  

manometr

do 6 bar

1 szt.

 

 1.  

termometr

zakres 0- 200ºC

1 szt.

 

 1.  

miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-510 lub MIE-500

1 szt.

 

 1.  

mostek pomiarowy (mostek Wheatstone`a)

 

1 szt.

 

 1.  

wielozakresowy miernik mocy

 

1 szt.

 

 1.  

wskazówkowy uniwersalny miernik wielozakresowy

 

1 szt.

 

 1.  

cyfrowy uniwersalny miernik wielozakresowy

 

1 szt.

 

 1.  

jednobiegunowe próbniki napięcia

 

1 szt.

 

 1.  

dwubiegunowe próbniki napięcia

 

1 szt.

 

 1.  

przyrząd pomiarowy do kontroli ochrony przeciwporażeniowej

 

1 szt.

 

 1.  

przyrząd do badania wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia

 

1 szt.

 

komputery, peryferia

 1.  

komputer z drukarką

 

1 szt.

 

oprogramowanie

 1.  

program do kalkulacji i kosztorysowania

 

1 szt.

 

 

Uwaga

Przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego oraz instrukcję do przygotowania stanowiska.

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych

2017 r.‎

 

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

B.22.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311930

Technik urządzeń

i systemów energetyki

odnawialnej

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1.      Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Lp.

Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające

Jednostka miary

Liczba

     1.    

Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego

szt.

w zależności od składu zespołu

     2.    

Stolik i krzesło dla obserwatora

szt.

1

     3.    

Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak)

szt.

1

     4.    

Zegar

szt.

1

     5.    

Apteczka

szt.

1

     6.    

Kosz na odpadki

szt.

1

     7.    

Długopis (zapasowy dla zdających)

szt.

wg potrzeb

     8.    

Identyfikator dla zespołu nadzorującego

(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub CZŁONEK ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO)

szt.

dla każdej osoby

     9.    

Identyfikator dla obserwatora

(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)

szt.

1

 

2.      Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

 • indywidualne stanowisko do pisania - stolik i krzesło;

 

Tabela 3. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego:

Lp.

Nazwa

Istotne funkcje- parametry
techniczno-eksploatacyjne/uwagi

Jednostka miary

Liczba

 

materiały i przybory pomocnicze

1.

kalkulator prosty*

 

szt.

1

2.

ołówek

 

szt.

1

3.

gumka

 

szt.

1

4.

linijka

 

szt.

1

5.

temperówka

 

szt.

1

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});