Menu

Kable elektryczne-podział

W Polsce oznaczenia kabli elektrycznych zostały wprowadzone  normami PN-EN 60445:2010P i PN-EN 60446:2010P. Oznaczenia przewodów wykonywane są przy użyciu małych i dużych liter. Oznacza się przy tym:
- konstrukcję żyły z której został wykonany przewód np.
D – drut;
L – linka;
L…g – linka giętka.
 
- materiał żyły - jeśli jest wykonana z miedzi, to brak oznaczenia, jeśli inny materiał niż miedź to:
A - przewód a z aluminium
F - przewód stalowy
 
- powłoka ochronna, czyli rodzaj izolacji przewodu
Y – polwinit;
G – guma;
X – polietylen.
XS - polietylen usieciowany
 
- kolejna litera może dokładniej określać budowę kabla, np.
a – powłoka z przędzy bawełnianej;
b – izolacja wytrzymuje wysoką temperaturę;
c – materiał niepalny;
d – zwiększona grubość izolacji;
o - przewód płaski
p – przewód płaski;
u – przewód uzbrojony drutami metalowymi;
n – przewód wyposażony w linkę nośną.
Ft - przewód opancerzony taśmą stalową
 
- Oznaczenie literowe pomaga także określić przeznaczenie danego przewodu:
ak – przewód akumulatorowy;
t – wtynkowy;
w – przewód wysokiego napięcia;
jo – przewód jezdny okrągły;
jp – przewód jezdny profilowy.
 
Kolory - kolorystyka przewodów elektrycznych ma istotne znaczenie przy ich montażu, pozwalając rozróżniać ich przeznaczenie. Dotyczy to tak kabli jednożyłowych jak i wielożyłowych. Zwykle kolor:
 - żółty - oznacza przewód ochronny PE
- niebieski - oznacza przewód zerowy N
- brązowy, czarny, szary - oznacza przewód fazowy
 
Przykładowe rozwiązania i oznaczenia przewodów

Przykładowe rozwiązania i oznaczenia przewodów

DY – to przewód miedziany, złożony z jednego drutu i posiadający izolację z polwinitu. Gdyby pojawiło się tu oznaczenie Yc zamiast Y, oznaczałoby to izolację odporną na ciepło. Tego rodzaju przewody sprawdzają się w suchych pomieszczeniach. Można układać przewody DY w rurach zarówno na tynku, jak i pod tynkiem. Za ich pomocą podłączymy urządzenia oświetleniowe, sterownicze itp. elektr1.jpg
LgY– przewód miedziany wielodrutowy, giętki, posiadający izolację z polwinitu zwykłego Można go stosować w rurach instalacyjnych, w zamkniętych układach oraz do wykonania połączeń w urządzeniach elektroenergetycznych. elektr2.jpg
YDY– przewód miedziany jednodrutowy, posiadający izolację z polwinitu zwykłego oraz powłokę z tego samego materiału. Taki przewód sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych. Można go układać na tynku i pod tynkiem. elektr3.jpg
YDYp– miedziany przewód jednodrutowy, który posiada powłokę i izolację z polwinitu zwykłego. To przewód płaski, który dodatkowo został wyposażony w żyłę ochronną (ŻO) w kolorze żółto-zielonym. Taki przewód można bez problemu stosować zarówno w pomieszczeniu suchym, jak i mokrym, układa się go pod i na tynku. elektr4.jpg
YDYt– miedziany przewód jednodrutowy, który posiada powłokę i izolację z polwinitu, wtynkowy. Przewód do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych i mokrych, na i pod tynkiem. Do mocowania tego przewodu można używać gwoździ. elektr5.jpg
OMY OMYp – miedziany przewód oponowy, mieszkaniowy w izolacji i oponie polwinitowej. Pierwszy z nich to wersja okrągła, drugi – płaska. Takie przewody można układać w domach i biurach, także w pomieszczeniach wilgotnych. Za jego pomocą można podłączać urządzenia AGD (np. pralka, chłodziarka itp.). Stosuje się go wszędzie tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami. Nie można go stosować na zewnątrz. elektr6.jpg
AsXSn- samonośny przewód elektroenergetyczny. Żyły zostały wykonane z aluminium, natomiast instalacja jest z polietylenu usieciowanego. Warto zwrócić uwagę na literkę „n”, która oznacza, że ten przewód jest odporny na działanie ognia. Tego rodzaju przewody wykorzystuje się do zasilania różnych urządzeń elektrycznych drogą napowietrzną. elektr7.jpg
OWY-znowu przewód oponowy, ale tym razem warsztatowy, miedziany, posiadający oponę i izolację z polwinitu, okrągły. Za jego pomocą można zasilać przenośne urządzenia, również grzejne. Należy jednak uważać, aby przewód nie stykał się z gorącymi elementami. elektr8.jpg
YKY i YAKY- obydwie wersje to kable elektroenergetyczne. Pierwszy z nich jest kablem miedzianym o powłoce i izolacji polwinitowej. Drugi różni się tym, że jest kablem aluminiowym. Tego rodzaju kable układa się bezpośrednio w ziemi, np. podpinając dom do sieci elektroenergetycznej. Izolacja w kolorze czarnym elektr9.jpg

Dodatkowe oznaczenia
Po oznaczeniach literowych podaje się zwykle przekroje poszczególnych żył i ich ilość, a następnie napięcie dopuszczalne pracy. Podawana jest przy tym wartość skutecznego napięcia między żyłą przewodu a jego żyłą ochronną (Uo) i wartość skutecznego napięcia między dwoma żyłami fazowymi przewodu (U), według schematu Uo/U. np.:
- YDY3x2,5 żo 450/750V oznacza kabel trzyżyłowy o przekroju każdej z żył 2,5mm2 z żyłą ochronną i dopuszczalnym napięciu pracy Uo  pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem, 450 V; oraz U – dopuszczalną wartością skuteczną napięcia między poszczególnymi żyłami, 750 V.

Przekrój żył kabla
Normy polskie i międzynarodowe określają następujące znormalizowane przekroje żył przewodów i kabli: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 625; 800 i 1000 mm2. W liniach kablowych wysokich napięć stosuje się kable o przekrojach 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm2.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});