Menu

Głowica elektroniczna HERZ ETK 8250

 

-Zawór pozwala na ustawienie temperatury dla każdego dnia tygodnia do trzech nastaw dla każdego dnia. Regulacja temperatury w przedziale od 5-30C, histereza 0,5K, zasilanie dwoma bateriami AA 1,5V. Regulator pasuje do wszystkich typowych zaworów termostatycznych grzejnikowych HERZ z gwintem przyłączeniowym M 28 x1,5, ale dzięki adapterowi można go też montować na innych zaworach grzejnikowych. Dodatkowa funkcja Boost umożliwia szybkie, krótkotrwałe ogrzewanie
poprzez całkowite otwarcie zaworu przez 5 minut. Dzięki temu w krótkim czasie osiągnięte jest przyjemne uczucie
ciepła w pomieszczeniu.

Zawór posiada fabryczne ustawienia programu tygodniowego i dziennego. Jeśli nie zostaną one zmienione w trybie ręcznym to przedział temperatur jest następujący:

ab 00:00 bis 06:00 17.0 °C
ab 06:00 bis 09:00 21.0 °C
ab 09:00 bis 17:00 17.0 °C
ab 17:00 bis 23:00 21.0 °C
ab 23:00 bis 23:59 17.0 °C

Na wyświetlaczu wyświetlą się słupki dla poszczególnych zakresów czasowych, dla co drugiego interwału czasowego. W powyższym przykładzie nie wyświetlają się słupki dla przedziału od godz. 0:00 do 6:00. oraz od 9.00 do 17.00. Na wyświetlaczu wyświetlają się tylko przedziały od godz. 6:00 do godz. 9:00 i od godz. 17:00 do godz. 23:00.

Tryb urlopowy - pozwala na ustawienie od określonej daty stałej, obniżonej temperatury w pomieszczeniu. Przy ustawianiu tego trybu na wyświetlaczu pojawia się ikonka walizki.

A Mosiężna nakrętka przyłączeniowa M 28 x 1,5 do montażu na grzejniku
B Ustawiony program tygodniowy
C (* ) Temperatura obniżona / komfortowa, ( funkcja otwartego okna, (Manu) praca manualna, (Auto) praca automatyczna, zgodna z programem
D   funkcja urlopu, dzień tygodnia, symbol słabej baterii
E Przycisk Mode / Menue: zmiana trybu pracy, tryb manualny, urlopu (poprzez krótkie naciśnięcie); otwarcie konfiguracji (poprzez naciśnięcie przez ok. 3 sek.)
F Pokrętło nastawcze: do dokonywania nastaw, np. temperatury (poprzez przekręcanie), aktywacja funkcji Boost oraz potwierdzanie lub uzyskiwanie z pamięci ustawień w menu (krótkie naciśnięcie pokrętła)
G Przycisk: zmiana temperatury obniżona / komfortowa
H Wyświetlanie: temperatura, czas, data, realizowana funkcja,

Temperatura komfortowa i obniżona - w trybie fabrycznym wartości temperatury komfortowej ustawione są na 21C a obniżonej na 17C. Możemy je jednak zmienić na programatorze.

Ustawienie przerwy w ogrzewaniu
Jeśli ogrzewanie latem jest wyłączone, można oszczędzać baterie. W tym celu zawór otwiera się w całości. Nadal
realizowana jest ochrona przed odkładaniem się kamienia.
• Żeby aktywować przerwę grzewczą, w trybie manualnym (Manu) należy tak długo kręcić pokrętłem (F) w
prawo, aż pojawi się na wyświetlaczu symbol "ON”
• Aby zakończyć tę funkcję, należy wyjść z trybu manualnego (Manu) lub przekręcić pokrętło (F) w lewo.

Blokada obsługi
Możliwa jest blokada obsługi.
• Żeby aktywować / dezaktywować blokadę obsługi, należy przez krótką chwilę jednocześnie nacisnąć przyciski Menu (E) i temperatury komfortowej / obniżonej (G)
• Po aktywowaniu na wyświetlaczu pojawi się symbol "LOC”
• W celu dezaktywacji ponownie wcisnąć obydwa przyciski

Ustawienie przerwy w ogrzewaniu
Jeśli ogrzewanie latem jest wyłączone, można oszczędzać baterie. W tym celu zawór otwiera się w całości. Nadal
realizowana jest ochrona przed odkładaniem się kamienia.
• Żeby aktywować przerwę grzewczą, w trybie manualnym (Manu) należy tak długo kręcić pokrętłem (F) w
prawo, aż pojawi się na wyświetlaczu symbol "ON”
• Aby zakończyć tę funkcję, należy wyjść z trybu manualnego (Manu) lub przekręcić pokrętło (F) w lewo.

Funkcja otwarte okno
Termostat dzięki tej funkcji obniża temperaturę podczas wietrzenia na określony czas (fabryczna nastawa 15 min.),
żeby obniżyć koszty ogrzewania. W trakcie tego trybu na wyświetlaczu wyświetla się ikona otwartego okna.
Aby skonfigurować tę funkcję należy:
• Nacisnąć przycisk Menu (E) ok 3 sek.
• Za pomocą pokrętła (F) wybrać „AER“ i zatwierdzić, krótko naciskając pokrętło (F)
• Wybrać temperaturę i czas wietrzenia za pomocą pokrętła (F). Ustawiając pokrętłem czas „0”, funkcja zostaje
dezaktywowana.

Ustawienie temperatury Offset
Ponieważ temperaturę mierzy się przy grzejniku, w innej części pomieszczenia może być chłodniej lub cieplej.
Żeby to skorygować, można ustawić wyrównanie (offset) temperatury ±3,5 °C. Jeśli np. temperatura zmierzona
będzie 18,0 °C zamiast ustawionych 20,0 °C, należy ustawić Offset -2,0 °C. Aby skonfigurować tę funkcję należy:
• Nacisnąć przycisk Menu (E) ok 3 sek.
• Za pomocą pokrętła (F) wybrać „TOF“ i zatwierdzić, krótko naciskając pokrętło (F)
• Obracać pokrętłem (F) do momentu uzyskania żądanej temperatury.
• Zatwierdzić, krótko naciskając pokrętło (F).

Cena głowicy około 80 zł. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});