Menu

Pompy ciepła - zestawy dydaktyczne

Oferta MGS

Pompa ciepła - zestaw demoonstracyjny, podstawowy (kod towaru: POCP-02)

Jest to funkcjonalny model pompy ciepła woda - woda nadający się do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła.

 

Zestaw składa się z następujących elementów:
- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- sprężarka tłokowa
- wymienniki ciepła w formie helisy
- filtr odwadniający
- element dławiący (kapilara)
- manometry glicerynowe (wysokiego i niskiego ciśnienia)
- czynnik ziębniczy R134a

Opcjonalnie zestaw może być doposażony w nakładki wentylatorowe umożliwiające demonstrację działania pompy ciepła powietrze powietrze (wersja standardowa nie zawiera tych elementów).

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary:
- długość 660 mm
- szerokość 550 mm
- wysokość 660 mm
- waga 20 kg

Pompa ciepła - zestaw demonstracyjny, rozbudowany (kod towaru: POCP-05)

Jest to funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.
Realizacja wymienionych trybów pracy pompy jest możliwa dzięki zastosowaniu różnych nakładek na wymienniki - symulujących dolne i górne źródła ciepła. System służy do demonstracji na czym polega zasada działania pompy ciepła oraz jakie istnieją rodzaje pomp ciepła. Dzięki zastosowaniu zaworu czterodrogowego, możliwe jest odwrócenie obiegu chłodniczego i realizacja funkcji chłodziarki. Stan pracy urządzenia można monitorować przy pomocy wskaźnika pozycji zaworu czterodrogowego, licznika energii, wskaźników temperatury i manometrów oraz wzierników czynnika ziębniczego.
Zestaw występuje w dwóch wersjach:
- POCP-05 - wersja podstawowa, bez możliwości sterowania on-line przez komputer oraz rejestracji danych pomiarowych
- POCP-05+- wersja rozbudowana, z możliwością sterowania on-line przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych.

Zestaw składa się z następujących elementów:
- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła)
- dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła)
- sprężarka tłokowa
- wymienniki ciepła w formie helisy
- regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem
- licznik energii elektrycznej
- elektroniczne wskaźniki temperatury
- presostaty zabezpieczające HP/LP
- zawór rewersyjny
- filtr odwadniający dwukierunkowy
- dwa wzierniki czynnika ziębniczego
- wskaźnik pozycji pracy zaworu czterodrogowego
- manometr glicerynowy LP tablicowy
- manometr glicerynowy HP tablicowy
- czynnik ziębniczy

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary:
- długość 660 mm
- szerokość 550 mm

- wysokość 660 mm
- waga 20 kg

 

Pompa ciepła woda-woda (kod towaru: POCP-10)

Jest to rozbudowany zestaw pompy ciepła wyposażony w niezbędne do przeprowadzania eksperymentów urządzenia pomiarowe i materiały do wykonywania eksperymentów.
Zestaw pompy ciepła woda / woda składa się z hermetycznie uszczelnionego kompresora z tłokiem, kondensatora oraz spiralnie ukształtowanego parownika. Dwa zbiorniki na wodę pozwalają na pomiar temperatury podczas kondensacji i parowania. Przyrządy pomiarowe umożliwiają odczyt wartości ciśnienia w różnych częściach obwodu, podczas przechodzenia czynnika chłodzącego ze stanu ciekłego w gazowy. Pomiary te pozwalają wyznaczyć ciepło wymieniane w różnych częściach instalacji.

 

Budowa zestawu

1. Uszczelniony kompresor (cykl chłodzenia) 262 W (w temperaturze parowania 5 °C)
2. Parownik (spiralna rurka) ze zbiornikiem na wodę wielkości 1 l
3. Filtr odwadniający
4. Zawór regulacyjny
5. Zabezpieczenie przed zbyt niskim i wysokim ciśnieniem
6. Wskaźnik płynu i gazu (3)
BP – manometr niskiego ciśnienia
HP – manometr wysokiego ciśnienia

Zasilanie:
- 230 VAC, 50 Hz, 1,1 A
- cyrkulacja wody (1 lub 2 l/min)

Wymiary:
- długość 720 mm
- szerokość 360 mm
- wysokość 450 mm
- waga 25 kg

Możliwe przykładowe eksperymenty

Funkcja pompy ciepła i jej poszczególnych komponentów
Konstrukcja diagramu Molliera dla czynnika chłodzącego (R 134 a)
Badanie cyklu chłodzącego (H - log P)

Pompa ciepła woda-woda z widocznym czynnikiem chłodniczym (kod towaru: POCP-11)

  Jest to stanowisko dydaktyczne pompy ciepła wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe i materiały do wykonywania eksperymentów.
Urządzenie pompy ciepła składa się z hermetycznie uszczelnionego kompresora, spiralnie ukształtowanego skraplacza oraz parownika. Wewnątrz miedzianych spirali skraplacza i parownika znajduje się woda, stanowiąca medium zasilające dolne i górne źródło ciepła, natomiast na zewnątrz spirali znajduje się czynnik chłodniczy.
Dzięki temu możliwa jest obserwacja poprzez przezroczystą obudowę, zmiany stanu skupienia czynnika chłodniczego – jego skraplanie i parowanie, co stanowi olbrzymią zaletę dydaktyczną tegoż zestawu.
Przyrządy pomiarowe umożliwiają odczyt wartości ciśnienia i temperatury w różnych częściach obwodu. Zestaw zbudowany jest w oparciu o przemysłowo produkowane urządzenia i elementy oraz napełniony rekomendowanym przez najnowsze normy czynnikiem chłodniczym R134 a.

Części składowe

1. Uszczelniony kompresor 402 W (w temperaturze parowania 5 °C)
2. Manometr wysokiego ciśnienia na wyjściu sprężarki, wejściu skraplacza
3. Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 14 bar
4. Wymiennik ciepła (skraplacz)
szklana obudowa
spirala ze stali nierdzewnej
wlot i wylot wody
pomiar przepływu wody
pomiar temperatury na wejściu i wyjściu
5. Zbiornik na wodę
pionowy, metalowy, pojemność 0,9 l
6. Manometr wysokiego ciśnienia zbiornika wody
7. Zawór serwisowy
8 Osuszacz
9. Wskaźnik poziomu czynnika chłodniczego
10. Rotametr
11. Termostatyczny zawór rozprężny
12. Manometr niskiego ciśnienia wyjściu zaworu rozprężnego
13. Wymiennik ciepła (parownik)
szklana obudowa
spirala ze stali nierdzewnej
wlot i wylot wody
pomiar przepływu wody
pomiar temperatury na wejściu i wyjściu
14. Zawór Shradera
15. Zbiornik na wodę
16. Manometr niskiego ciśnienia na wyjściu parownika
17. Presostat niskiego i wysokiego ciśnienia
Woltomierz, amperomierz, wyłącznik główny 2A, wskaźnik temperatury i komutator do pomiaru temperatur w charakterystycznych punktach obwodu

Zasilanie:
- 230 VAC, 50 Hz, 1,1 A
- zasilanie w wodę (3 l/min)

Wymiary:
- długość 780 mm
- szerokość 630 mm
- wysokość 620 mm
- waga 51 kg

Przykładowe eksperymenty

Poznanie podstawowych zasad dotyczących urządzenia chłodniczego wykorzystującego czynnik chłodniczy R 134a
Badanie poszczególnych faz cyklu chłodniczego (sprężanie – skraplanie – parowanie)
Analiza teoretycznego cyklu chłodniczego
Analiza rzeczywistego cyklu chłodniczego i wyznaczanie:
- strat
- przegrzania
- dochłodzenia
- mocy parownika
- mocy skraplacza
- wykresu cyklu chłodniczego

Pompa ciepła powietrze-powietrze (kod towaru: POCP-12)

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze/powietrze przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania wielu ciekawych eksperymentów badających właściwości pompy ciepła.
Zestaw wyposażony jest w aparaturę pomiarową tj.: elektroniczne wskaźniki temperatury, manometry, licznik energii elektrycznej oraz w regulator temperatury umożliwiający zmianę parametrów pracy systemu.
Sterownik wyposażony jest w funkcję sterowania przez sieć przy pomocy komputera oraz możliwość rejestracji danych pomiarowych na komputerze (komputer oraz program do rejestracji nie znajduje się na wyposażeniu zestawu).
Zestaw występuje w dwóch wersjach:
POCP-12 - wersja podstawowa, posiada możliwość sterowania przez komputer ale nie ma możliwości rejestracji danych pomiarowych na komputerze (bez oprogramowania)
POCP-12+ - wersja rozbudowana, umożliwia sterowanie przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (z oprogramowaniem). 

Zestaw składa się z następujących elementów:
- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- pulpit kontrolno-pomiarowy
- sprężarka rotacyjna
- wentylatorowe wymienniki ciepła powietrzne lamelowane (miedziano-aluminiowe)
- zasobnik czynnika ziębniczego
- wzierniki czynnika ziębniczego
- filtr czynnika ziębniczego
- manometr glicerynowy LP tablicowy
- manometr glicerynowy HP tablicowy
- termostatyczny zawór rozprężny
- elektroniczne wskaźniki temperatury
- licznik energii elektrycznej (3 kW)
- regulator temperatury
- grzałki stabilizujące niskie źródło ciepła
- presostaty zabezpieczające HP/LP
- rozdzielnica elektryczna z osprzętem
- czynnik ziębniczy

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary modułu pompy ciepła:

- długość 800 mm
- szerokość 650 mm
- wysokość 1700 mm
- waga 90 kg

Pompa ciepła powietrze-woda (kod towaru: POCP-13)

Jest to laboratoryjny model pompy ciepła powietrze – woda wraz odbiornikiem typu klimakonwektor, przeznaczony do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła oraz wykonania wielu ciekawych eksperymentów badających właściwości pompy ciepła.
Zestaw wyposażony jest w aparaturę pomiarową tj.: elektroniczne wskaźniki temperatury, manometry, licznik energii elektrycznej oraz w regulator temperatury umożliwiający zmianę parametrów pracy systemu.
Zestaw wyposażony jest w funkcję sterowania przez sieć przy pomocy komputera oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (komputer oraz program do rejestracji nie znajduje się na wyposażeniu zestawu).
Zestaw występuje w dwóch wersjach:
POCP-13 - wersja podstawowa, posiada możliwość sterowania przez komputer ale nie ma możliwości rejestracji danych pomiarowych na komputerze (bez oprogramowania)
POCP-13+ - wersja rozbudowana, umożliwia sterowanie przez komputer oraz rejestrację danych pomiarowych na komputerze (z oprogramowaniem).

Budowa zestawu

- elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
- pulpit kontrolno-pomiarowy
- sprężarka rotacyjna
- wentylatorowy wymiennik ciepła powietrzny lamelowany (miedziano-aluminiowy)
- zasobnik czynnika ziębniczego
- wzierniki czynnika ziębniczego
- filtr czynnika ziębniczego
- manometr glicerynowy LP tablicowy
- manometr glicerynowy HP tablicowy
- termostatyczny zawór rozprężny
- elektroniczne wskaźniki temperatury
- licznik energii elektrycznej (3 kW)
- regulator temperatury
- grzałki stabilizujące niskie źródło ciepła
- presostaty zabezpieczające HP/LP
- rozdzielnica elektryczna z osprzętem
- czynnik ziębniczy
- skraplacz wodny (wymiennik płytowy, zawory odcinające, regulator ciśnienia skraplania, pompa obiegowa)
- klimakonwektor wentylatorowy

Na życzenie klienta zestaw może być wyposażony w (opcja dodatkowa):
- moduł z zasobnikiem otwartym
- moduł z zasobnikiem z wężownicą alupex lub Cu

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary modułu pompy ciepła:
- długość 800 mm
- szerokość 650 mm
- wysokość 1700 mm
- waga 90 kg

Wymiary modułu klimakonwektora:
- długość 1000 mm
- szerokość 650 mm
- wysokość 1700 mm
- waga 60 kg

UWAGA! - w firmie dostępne sa też zestawy POCP-14 i POCP-15 nie omówione w artykule. Polecam sledzic oferte na stronie http://www.mgs-nauka.com 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});