Menu

Energia wiatru

MGS-nauka

Zestaw EZTW-05 dla uczniów szkół podstawowych

Zestaw umożliwia zgłębienie zagadnień takich jak budowa elektrowni wiatrowej, zasady związane z przetwarzaniem energii wiatrowej, rodzaje turbin wiatrowych. Przy pomocy zestawu można przykładowo przeprowadzać eksperymenty i analizować wpływ siły i kierunku wiatru na jej moc. Dla młodszych grup wiekowych przewidziane są eksperymenty jakościowe z zastosowaniem modułu żarówkowego lub buczka, dla starszych eksperymenty ilościowe. Do przeprowadzania eksperymentów jakościowych niezbędne jest opcjonalne rozszerzenie zestawu o nazwie „Pomiary bez przyrządów pomiarowych”.

Zawartość zestawu

1x Płyta główna (razem z schematem połączeń)
1x Moduł oporu elektrycznego
1x Moduł potencjometryczny
1x Pionowa elektrownia wiatrowa - turbina Savoniusa
1x Moduł kondensatora; 220 mF, 2.5 V
1x Moduł LED 2 mA (czerwony)
1x Zestaw wirników do turbiny wiatrowej
1x Moduł do tworzenia podmuchu wiatru
1x Turbina wiatrowa
1x Pudełko do przechowywania zestawu
1x Przykrywka na pudełko
1x Wkładka na elementy zestawu
1x Płyta CD wraz z instrukcjami przeprowadzanych eksperymentów

Dodatkowo do przeprowadzania eksperymentów zalecane są (zestaw nie zawiera następujących elementów):
1× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego
1× Moduł zasilacza
2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm

Rozszerzenia opcjonalne:
A. Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru z podstawką.
B. Rozszerzenie opcjonalne: „Pomiary bez przyrządów pomiarowych” przeznaczone dla uczniów w wieku 11 - 15 lat, pozwala na przeprowadzanie eksperymentów jakościowych (bez używania urządzeń pomiarowych). Rozszerzenie zestawu składa się z następujących części składowych:
1 × Moduł dźwiękowy / buczek
1 × Moduł żarówkowy
1 × Moduł silnika elektrycznego bez przekładni
1 × Zestaw filtrów barwnych wraz z podstawką

Możliwe eksperymenty

Zależność pracy turbiny wiatrowej od prędkości wiatru
Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu
Badanie prędkości wiatru przed i za wirnikiem
Zależność mocy turbiny wiatrowej od ilości łopatek wirnika
Wpływ kształtu łopatek wirnika na moc turbiny wiatrowej
Zależność mocy turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika
Efektywność turbiny wiatrowej
Magazynowanie wytworzonej energii
Przekształcanie i wykorzystanie energii wiatrowej
Badanie różnych rodzajów turbin wiatrowych (porównanie turbiny śmigłowej z turbiną rotorową Savoniusa)
Charakterystyka turbiny wiatrowej
Zależność pracy turbiny wiatrowej od kierunku wiatru

Zestaw EZTW-10

 

System ten zgodnie z jego angielską nazwą „Ready-to-go” jest gotowy do użycia w każdym miejscu i czasie. Zestaw opakowany jest w stabilną walizkę aluminiową z wyściółkami oraz zawiera wszystkie dodatkowe urządzenia niezbędne do przeprowadzania eksperymentów tj. urządzenia pomiarowe i przewody. Obok wszystkich komponentów zawartych w zestawie „Energia wiatru – zestaw duży", zawiera dodatkowo rozszerzenie „Pomiary bez przyrządów pomiarowych” oraz urządzenie do pomiaru prędkości wiatru.
Podobnie jak zestaw „Energia wiatru – zestaw duży ", system ten umożliwia demonstrację wszystkich najważniejszych zagadnień z jakimi związana jest energetyka wiatrowa. Pozwala on także na przeprowadzanie szkoleń i prezentacji w firmach związanych z branżą OZE.

Zawartość zestawu

1× Płyta główna zestawu wraz ze schematami połączeń
1× Moduł oporu elektrycznego
1× Moduł potencjometryczny
1× Moduł dźwiękowy / buczek
1× Moduł żarówkowy
1× Moduł silnika elektrycznego bez przekładni
1× Kolorowe krążki z podstawką
1× Pionowa elektrownia wiatrowa - turbina Savoniusa
1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza
1× Turbina wiatrowa na płycie modułowej
1× Moduł kondensatora 220 mF 2,5V
1× Moduł LED 2mA (czerwony)
1× Zestaw wirników do turbiny wiatrowej
1× Podstawka do anemometru
1× Moduł zasilacza
2× Miernik uniwersalny
1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
2× obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
1× Aluminiowa walizka
1× wyściółki
1× CD wraz instrukcjami przeprowadzania eksperymentów

Możliwe eksperymenty

Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła
Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej
Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu
Badanie prędkości wiatru za wirnikiem
Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej
Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej
Magazynowanie energii elektrycznej
Konwersja energii w turbinie wiatrowej
Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych
Charakterystyka U-I turbiny wiatrowej
Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru
Zależność turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika
Zależność prędkości rozruchowej turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika
Zależność turbiny wiatrowej od kształtu łopatek wirnika
Dodatkowe możliwe do przeprowadzenia eksperymenty związane pośrednio z energią wiatrową:
Opór powietrza różnych przedmiotów
Pomiar liczby obrotów turbiny wiatrowej

Zestaw EZTW-12 profesjonalny dla szkół średnich i studentów

 

Turbiny wiatrowe (farmy wiatrowe w Polsce) mają obecnie jeden z największych udziałów w wytwarzaniu energii elektrycznej wśród OZE (odnawialne źródła energii). Ze względu na systematyczny wzrost ilości działających turbin wiatrowych, występuje w tej branży duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. Zestaw oferuje możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki, poznanie w jaki sposób działa prądnica wiatrowa, zasad funkcjonowania różnych turbin wiatrowych. Zestaw przeznaczony jest dla szkół technicznych oraz uczelni wyższych.

Zawartość zestawu

1× Moduł silnika elektrycznego
1× Moduł turbiny wiatrowej
1× Moduł potencjometryczny
1× Moduł turbiny rotorowej Savoniusa
1× Zestaw łopatek wirnika
1× Płyta główna
1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza
1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru
2× Moduł oporu elektrycznego
3× Rezystor wtykowy 100 Ohm
2× Rezystor wtykowy 10 Ohm
1× Rezystor wtykowy 33 Ohm
1× Moduł zasilacza
1× Moduł śmigła
1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm
1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm
3× Wtyczka zwierająca
1× Moduł do pomiaru napięcia i prądu elektrycznego
1× Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika
1× Aluminiowa walizka
1× Wyściółki
1 x leXsolar DVD-Professional

Możliwe eksperymenty

Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła
Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu
Badanie prędkości wiatru za wirnikiem
Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej
Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa
Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych
Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru
Wpływ kąta nachylenia łopatek wirnika
Wpływ kształtu łopatek wirnika
Charakterystyka U-I oraz liczba obrotów turbiny wiatrowej
Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od prędkości wiatru
Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika
Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kształtu łopatek wirnika
Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od ilości łopatek wirnika
Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika
Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});